Perinteinen paljasjuuristen taimien ja laikutuksen ja äestyksen ajoilta oleva ohje taimien istutussyvyyteen on ollut istuttaa taimet noin 2-3 cm:n syvyyteen. Istutussyvyys tarkoittaa etäisyyttä mättään pinnasta juurenniskaan, paakkutaimilla paakun pintaan. Nykyisin mätästys on yleisin muokkausmenetelmä kuusen paakkutaimilla. Mätästyksessä mättään pohjalle muodostuu yksin- tai kaksinkertainen humuskerros. Jo aiemmista ruotsalaisista tutkimuksista tiedetään, että istutettaessa taimen paakku tulisi saada mättään keskellä olevaan humuskerrokseen riittävän veden saannin turvaamiseksi. Useimmiten mättäät ovat sen verran korkeita, että taimet on istutettava aiemmin totuttua syvempään. On herännyt epäilyjä siitä, onko syväistutuksesta ehkä jotain haittaa taimille tai lisääkö se esimerkiksi niiden hyönteistuhoriskiä.

Näitä kysymyksiä selvitettiin kahdessa Suonenjoella ja sen ympäristössä toteutetussa tutkimuksessa. Tulokset osoittavat, että syväistutuksesta ei ole haittaa kuusen paakkutaimille. Päinvastoin. Syvään, 6 cm tai syvempään istutetut taimet selvisivät kokeissa istutusvuoden kesän kuivuudesta selvästi paremmin kuin pinnempaan, 3 cm tai aivan pintaan istutetut taimet. Lisäksi taimien kasvu parani ensimmäisen kesän aikana ja syväistutuksesta aiheutuneet maanpäällisten osien pituuserot istutussyvyyksien välillä hävisivät.

Pohdintaa on herättänyt myös syvempään istutettujen taimien suurempi hyönteistuhojen riski, kun rankaa on enemmän maan alla. Kaksivuotiailla kuusen taimilla tehdyssä kokeessa todettiin, ettei ainakaan riittävän tanakoilla taimilla tukkimiehentäin tuhojen riski kasva syväänkään istutetuilla taimilla, vaikka niillä merkittävä osa rangasta onkin maan alla. Männyn taimilla tai ohuemmilla kuusen taimilla istutussyvyyden vaikutusta hyönteistuhoriskiin ei toistaiseksi tunneta

Johtopäätöksenä kahdesta tehdystä tutkimuksesta on, että istutussyvyydestä ei ole haittaa kuusen taimille, kunhan taimien versosta vähintään puolet jää maanpinnan yläpuolelle. Suositus on siis istuttaa taimet noin 6 cm:n syvyyteen.

 

Jaana Luoranen ja Heli Viiri

Tarkemmin aiheesta seuraavissa julkaisuissa:

Luoranen, J. & Viiri, H. 2016. Deep planting decreases risk of drought damage and increases growth of Norway spruce container seedlings. New Forests 47:701-714. DOI: 10.1007/s11056-016-9539-3

Viiri, H. & Luoranen, J. 2017. Deep planting of Norway spruce seedlings: effects on pine weevil feeding damage and growth. Canadian Journal of Forest Research 47: 1468-1473. DOI: 10.1139/cjfr-2017-0192