Yle Österbotten hälsade på

Med anledning av pandemin hölls slutseminariet för projektet online, men en avslutande sopplunch på Meribjörkö ordnade vi för de finländska referensföretagarna. Under lunchen hälsade Yle Vega Österbotten på och gjorde ett reportage. Här kan du lyssna på klippet som sändes i radion.

Inbandningar från Hubbens slutseminarium

Här hittar ni inspelade zoom videor från projektets slutseminarium den 16.2.2022: Video 1: * Presentation av projektet och inledningsord med Pia Smeds (inledning) * Presentation av webbportalen ”Hubben” med Elisabet Bohlin (start vid 5,25) * Presentation av resultat från hälsomätningar på kunder med Lisbeth Slunga Järvholm (start vid 25 min.) —————————————————– Video 2: * Naturbaserad rehabilitering för unga – NUR Föreläsning med Lisbeth Slunga Järvholm och Ewa Wahlberg ————————————————— Video …

Slutseminariet under omplanering

Med anledning av Covid-19 har vi ännu en gång fått gå in för en omplanering. Inom kort kommer det att klarna huruvida slutseminariet kommer att hållas enbart online eller som en hybridmodell. Vi återkommer inom kort med mera info!

Vi söker frivilliga testpersoner i Västerbotten

Nordic Nature Health Hub genomför hälsomätningar i naturen. Projektet undersöker om man kan få positiva hälsoeffekter av att vistas i naturmiljöer som kund hos naturföretagare. Vi vill veta om du som kund och företagaren som entreprenör kan få värdefull information och nytta av en metod som mäter stress, återhämtning och välbefinnande. Naturföretagare är företag som på olika sätt använder naturens förnyelsebara resurser eller producerar naturupplevelser. Nu kan du som bor …

Naturföretagarens guide till naturens hälsoeffekter och ett hållbart företagande

Idag går ”Naturföretagarens guide till naturens hälsoeffekter och ett hållbart företagande” i tryck. Den här guiden hjälper dig som är naturföretagare eller kanske funderar på att bli naturföretagare att göra din verksamhet hållbar, såväl ekologiskt som ekonomiskt, socialt och kulturellt. Guiden innehåller bland annat information och fakta kring naturens hälsoeffekter, hållbarhet och transformativt lärande. Faktarutor och forskning varvas med goda exempel från naturföretagare i Mellersta Österbotten, Västerbotten och Österbotten. En …

Naturens hälsoeffekter – Virtuell workshop 12 och 14 april 2021

Projektet Nordic Nature Health Hub ordnar en virtuell workshop 12.4 och 14.4 2021 Naturens hälsoeffekter – Djur och natur i verktygslådan Målgrupp är naturföretagare i Västerbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten, men alla intresserade är välkomna att delta! Programmet i sin helhet hittar du här som pdf med mera information om våra intressanta föreläsare! Måndag 12 april (svensk tid / finsk tid) 13.00 / 14.00 Naturbaserade interventioner, Anna María Pálsdóttir, SLU …

Anmälan till kursen öppen

Ny kurs i naturbaserad verksamhet och hälsa startar i Mars! Anmälningstid: 4.1.2021-28.2.2021 Vill du öka din kunskap om naturbaserad verksamhet och hälsa, men kan inte studera heltid eller tidsbundet? Då kan vår nya samnordiska kurs passa bra för dig! Information om anmälan finns här och en kursbeskrivning hittas här. Anmälningar och mer information: Lena Enlund / lena.enlund@centria.fi

Virtuell Workshop ”Naturen som lärare” 7-8.10.2020

Projektet Nordic Nature Health Hub ordnar en virtuell workshop den 7-8.10.2020. Målgruppen är utöver referensföretagarna i projektet naturföretagare i Västerbotten, Österbotten och övriga intresserade. Här finns programmet i sin helhet (pdf) med mera information om föreläsarna för de två förmiddagarna. Vi har två intressanta förmiddagar med 2 olika föreläsare samt gruppdiskussioner och annat program. Hålltiderna är: 10-13 finsk tid 9-12 svensk tid   Onsdag 7.10 (finsk tid / svensk tid) …