Här hittar ni inspelade zoom videor från projektets slutseminarium den 16.2.2022:

Video 1:
* Presentation av projektet och inledningsord med Pia Smeds (inledning)
* Presentation av webbportalen ”Hubben” med Elisabet Bohlin (start vid 5,25)
* Presentation av resultat från hälsomätningar på kunder med Lisbeth Slunga Järvholm (start vid 25 min.)

—————————————————–

Video 2:
* Naturbaserad rehabilitering för unga – NUR
Föreläsning med Lisbeth Slunga Järvholm och Ewa Wahlberg

—————————————————

Video 3:
* Föreläsning med Åsa Ottosson ”Lugn av Naturen”