Idag går ”Naturföretagarens guide till naturens hälsoeffekter och ett hållbart företagande” i tryck.

Den här guiden hjälper dig som är naturföretagare eller kanske funderar på att bli naturföretagare att göra din verksamhet hållbar, såväl ekologiskt som ekonomiskt, socialt och kulturellt. Guiden innehåller bland annat information och fakta kring naturens hälsoeffekter, hållbarhet och transformativt lärande.

Faktarutor och forskning varvas med goda exempel från naturföretagare i Mellersta Österbotten, Västerbotten och Österbotten.

En elektronisk version av guideboken hittar ni på den här sidan: ”Naturföretagarens guide till naturens hälsoeffekter och ett hållbart företagande

Om man vill beställa guideboken kan man ta kontakt med Maria Hofman-Bergholm (maria.hofman-bergholm@centria.fi) eller Sara Kåll-Fröjdö (sara.kall-frojdo@centria.fi).