Projektet Nordic Nature Health Hub ordnar en virtuell workshop 12.4 och 14.4 2021
Naturens hälsoeffekter – Djur och natur i verktygslådan

Målgrupp är naturföretagare i Västerbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten, men alla intresserade är välkomna att delta!

Programmet i sin helhet hittar du här som pdf med mera information om våra intressanta föreläsare!

Måndag 12 april (svensk tid / finsk tid)
13.00 / 14.00 Naturbaserade interventioner, Anna María Pálsdóttir, SLU
14.15 / 15.15 NUR och NUAR i praktiken, Carina Nilsson, Trojka och Eva Wahlberg, OF Nature
15.30 / 16.30 Gruppdiskussioner
16.00 / 17.00 Avslut

Onsdag 14 april (svensk tid / finsk tid)
09.00 / 10.00 Evidensbaserat arbete i praktiken, Lena Stenvall, Skellefteå kommun
10.30 / 11.30 Paus
11.00 / 12.00 Naturen som terapeutiskt rum – Vad djur och natur bidrar med i samtal, Lena Stenvall
12.00 / 13.00 Avslut

Anmälan senast fredag 9 april till anna.molander@hushallningssallskapet.se. Som bekräftelse på din anmälan får du ett mejl med länk till mötet. Workshopen sker via Zoom. Det går bra att koppla upp sig timmen innan mötet för support och test av teknik.
Kontaktperson Anna Molander, tlf +46 70 188 48 25