De nordiska ländernas betydelse som attraktiva och ansvarsfulla naturresemål ökar. Nordic Nature Health Hub är ett finländskt-svenskt projekt som forskar och mäter naturens effekter på hälsan och välmående, samt utvecklar nya verktyg som kan utnyttjas i detta arbete. I framtiden kan man utnyttja forskningsresultat allt bättre även inom hälsovården.

Kuva: Pia Smeds, Luke.
Foto: Pia Smeds, Luke.

– Naturen och välmående går hand i hand: naturens hälso- och må bra-effekter är obestridbara och vetenskapligt belagda. I det här projektet kommer vi att studera naturens fysiska och mätbara effekter på hälsan i samarbete med naturföretag i Finland och Sverige. Kunskapen gynnar både dem och hälso- och omsorgsföretag då de skapar nya produkter, konstaterar projektets koordinator Pia Smeds från Naturresursinstitutet.

Projektet kommer att skapa en verktygslåda för alla som rör sig i naturen. Verktygslådan kommer att innehålla applikationer för att mäta det egna välmåendet, en karta för att hitta hälsofrämjande platser, samt utbildning och pedagogiska modeller för en ny form av naturprodukter.

– Naturen har ett enastående värde, och därför bör den nyttjas på ett hållbart sätt och så att naturen och dess värden respekteras. Den här kompetensen strävar vi efter att stärka i projektet, enligt projektets sakkunniga Lena Enlund från Yrkeshögskolan Centria.

Projektet riktar sig till blivande och redan befintliga naturföretagare samt andra som rör sig i naturen som vill vara med och skapa ansvarsfulla, miljövänliga och hållbara naturupplevelser eller vara delaktiga i sådana. Då vi har med kompetenta företag så kan vi överföra till en större mängd människor ett hållbart och uppskattande sätt att utnyttja naturen.

Foto: Erkki Oksanen/Luke

Nordic Nature Health Hub är ett treårigt forskningsprojekt, och dess 1,48 miljoners finansiering kommer från Europeiska regionalutvecklingsfondens Botnia-Atlantica-programmet. Projektet koordineras av Naturresursintitutet i samarbete med Yrkeshögskolan Centria, Vasa Universitet/Levón-Institutet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Hushållningsällskapet Norrbotten-Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet, Kristinestads Näringslivcentral AB ja Länsstyrelsen Västerbotten.