Liity erikoiskasvien viljelijäverkostoon

Erikoiskasvien viljelijä – oletko kiinnostunut viljelykiertojen monista hyödyistä?   Tule mukaan FutureCrops2.0 erikoiskasvien viljelijäverkostoon ja nappaa samalla hiilestä kiinni! Etsimme hyviä käytäntöjä erikoiskasvien viljelyvarmuuden parantamiseksi sekä hiiltä sitovien viljelykiertojen toteuttamiseksi.   Tuomme uusia menetelmiä kasvustojen havainnointiin ja hiilensidonnan arviointiin. Tutustumme ja kehitämme toimivia, esikasvihyötyjä ja hiilensidontaa lisääviä viljelykiertomalleja. Lisäämme tietoa käytännön viljelyssä onnistumiseen ja kysynnän tarpeita vastaavan laadun tuottamiseen.   Kasvukaudella 2022 toivomme viljelijät mukaan havainnoimaan omia valkuaiskasvipeltoja ja lähettämään …

Erikoiskasvien talvipäivä 15.2.2022

Sään vaihtelut, hiilen sidota ja peltoluonto on otettava jatkossa entistä tarkemmin huomioon. Muutoksia on odotettavissa myös raaka-aineen tarpeessa ja kulutuksessa. Miten kasvinviljelyä tulisi sitten muuttaa, jotta viljelyllä vastataan erilaisiin tarpeisiin? Ratkaisuna voi olla se, että kasvilajien ominaisuudet, niiden väliset erot sekä kasvien vuorovaikutukset ympäristötekijöiden kanssa tunnetaan paremmin. Tietoa tarvitaan, kun luodaan vähähiilisiä ja monimuotoisuutta edistäviä viljelykiertoja.  Juuristomikrobit, ravinnekierto, hiilisyöte ja biomassa ovat raaka-aineen ominaisuuksien ohella esimerkkejä tekijöistä, joihin kasvivalinnoilla voidaan …

Erikoiskasvien tutkimuspäivä 24.8.2021

FutureCrops 2.0 järjesti yhdessä muiden Luonnonvarakeskuksen hankkeiden kanssa Jokioisilla erikoiskasvien  tutkimuspäivän, jossa esiteltiin ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kannalta merkittävää erikoiskasvitutkimusta. Kerroimme uusista yksi- ja monivuotisista ruokakasveista sekä tuotanto- ja korjuutekniikoista. Esittelimme, miten erikoiskasvien avulla voidaan vähentää tuotantopanosten tarvetta ja minkälaisia keinoja seosviljely tuo hiilisyötteen kerryttämiseen. Geenivaratutkimuksessa toimme esille haasteita, joita ristipölytteisen ja monivuotisen peltokasvin siemenlisäyksessä kohdataan. Esittelyssä oli myös keinoja pölyttäjien lisäämiseksi. Kasvukaudella 2021 FutureCrops 2.0 selvitti tattarin ja viiden …

Erikoiskasvien viljelijä – oletko kiinnostunut viljelykiertojen monista hyödyistä?

  Tule mukaan FutureCrops2.0 erikoiskasvien viljelijäverkostoon ja nappaa samalla hiilestä kiinni! Etsimme hyviä käytäntöjä erikoiskasvien viljelyvarmuuden parantamiseksi sekä hiiltä sitovien viljelykiertojen toteuttamiseksi. Tuomme uusia menetelmiä kasvustojen havainnointiin ja hiilensidonnan arviointiin. Tutustumme ja kehitämme toimivia, esikasvihyötyjä ja hiilensidontaa lisääviä viljelykiertomalleja. Lisäämme tietoa käytännön viljelyssä onnistumiseen ja kysynnän tarpeita vastaavan laadun tuottamiseen. Kasvukaudella 2021 kohteena ovat muun muassa palkokasvit ja niiden kuntokartoitus. Järjestämme myös tilanteen mukaan pellonpiennartapahtumia, jossa pääsemme tutustumaan käytännön viljelyratkaisuihin …

Erikoiskasveista ratkaisuja ilmastotalkoisiin ja ruokamurrokseen – FutureCrops-hankkeen loppuwebinaari 20.4.2021 

FutureCrops – tietoa ja elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi -hanke on päättynyt. Hankkeessa on viiden vuoden aikana jaettu erikoiskasvitietoa ja nostettu alaa kartalle viiden ELY-keskuksen alueella. Hanke on lisännyt tietoisuutta uusista raaka-aineista ja pyrkinyt kasvattamaan niiden kysyntää. ”Olemme tukeneet kasvinviljelyn monipuolistamista ja pienyrittäjien liiketoimintaa. Ilolla olemme havainneet myös sen, miten innostus erikoiskasveista tehtyyn ruokaan on kasvanut vuosien aikana. Toivomme, että erikoiskasvituotannon kehittyminen hankealueella vie myös koko suomalaista ruokajärjestelmää piirun verran …

Webinaari 28.1.2021: Camelinan viljely nousuun!

Tervetuloa webinaariin Camelinan viljelystä, sadoista, markkinoista ja historiasta. Aika: to 28.1.2021, klo 13.00 – 15.00 OHJELMA: Tilaisuuden avaus – Elina Valkeinen, ProAgria Etelä-Suomi, ELINA II -hanke Camelinan historia – Miten kaikki alkoi suomessa? Karita Alén, ProAgria Etelä-Suomi Tietoisku Camelinan viljelykokeista – Marjo Keskitalo, LUKE, FutureCrops ja Diveraction -hankkeet Camelinan viljely – Markku Lehmuskanta, Janakkalan Piensiemen Oy Satovuosi 2020 ja markkinatilanne sekä sopimukset kesä 2021 – Markku Lehmuskanta, Janakkalan Piensiemen Oy …

Webinaari 10.12.2020: Erikoiskasvituotteiden jatkojalostus ja vienti on tulevaisuutta

Suomi tarvitsee uutta kestävää tuotantoa ja liiketoimintaa. Erikoiskasvien viljely on yksi mahdollisuus parantaa alkutuotannon kestävyyttä. Lisäksi erikoiskasveista voidaan jalostaa tuotteita, joilla on kysyntää niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Suomessa varsin uusi ilmiö ovatkin maatilayritykset, jotka erikoiskasvituotannon lisäksi ovat ryhtyneet jatkojalostamaan itse raaka-aineista elintarvikkeita. Osa suuntaa tuotteita myös vientiin. Miten muiden maiden kuluttajat mieltävät pohjolassa tehdyt tuotteet? Minkälaista koulutusta ja viennin tukea pk-yrityksille on tarjolla? Näistä sekä kahden erikoiskasveja jatkojalostavan, Birkkalan tilan …

Erikoiskasvipäivässä esiteltiin valkuais- ja värikasvien varmoja ja vallattomia tuotantomenetelmiä 20.8.2020

Kotimaisista erikoiskasveista saatavaa kasvivalkuaista käytetään yhä enemmän useammissa elintarvikkeissa. Myös valkuaisrehujen kotimaisuusastetta on varaa nostaa. Kasvivärien tuottaminen avaa puolestaan uudenlaisen liiketoiminnan mahdollisuuksia. Mutta miten raaka-aineita tuotetaan, kun kasvuolot käyvät yhä vaihtelevimmiksi ja kasvustoja kiusaavat tuholaiset samalla, kun torjunta-aineiden käyttöä tulisi vähentää? Luonnonvarakeskuksen Erikoiskasvipäivässä 20.8.2020 esiteltiin eri tutkimushankkeiden kenttäkoketa, joissa tutkitaan palkokasvien kylvötiheyttä, kasvinsuojelua, ymppäämisen tarvetta sekä eri lajikkeita. ”Sekaviljelykokeissa tutkimme, miten kasvien ominaispiirteitä hyödyntämällä voidaan lisätä satovarmuutta ja vähentää kemiallisten …

Webinaari 24.11.2020: Kasvintuotannon paikallisista erikoisuuksista uutta virettä ruokamatkailuun

FutureCrops – Tietoja ja elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi -hanke järjestää talven 2020-2021 aikana webinaarisarjan, jossa käsitellään pellon erikoiskasvien eri ulottuvuuksia. Kasvintuotanto uudistuu Suomessa nyt monin tavoin. Ilmaston lämpeneminen ja kulutustottumusten muutos vauhdittavat viljelijöitä ja jatkojalostajia etsimään uusia kuluttajia kiinnostavia raaka-aineita ja viljelykasveja. Proteiinikasveille ja muille erikoiskasveille on tyypillistä, että viljely keskittyy tietyille alueille. Harvinaisia viljelykasveja ja raaka-aineita voidaan hyödyntää myös alueimagon kehittämisessä. Erikoiskasvit tuovat ilmettä maisemaan ja luovat ruokakulttuuria. …

Siniväriä morsingosta: Väriliike-hankkeen seminaari ja värjäystyöpaja Nivalassa 19.12.

Minkälaista on viljellä morsinkoa ja miten sen lehdistä saadaan eristettyä indigo-väriä? Miltä näyttää itse värjätty lankakerä tai huivi? Kolmevuotisessa VäriLiike-hankkeessa sinistä kasviväriä tuottava uusvanha morsinko on nostettu tuotantokasvien joukkoon. Havaintoja ja kokemuksia kasvin tuotannosta ja sen hyödyntämisestä on kerätty Pohjois-Pohjanmaan alueella. Lisäksi tutkimustietoa morsingosta on välitetty monissa tapahtumissa. Paikka: Nivala, Jokilaaksojen koulutusyhtymä JEDU (Maliskyläntie 2, 85500 Nivala) Aika: Torstai 19.12.2019 Ohjelma Värjäystyöpaja klo 11 – 17.15: Työpajassa opastetaan morsingosta saatavalla indigolla värjäämistä. …