Kvinoaa voi viljellä Suomessa

Revonhäntäkasveihin kuuluva kvinoa (Chenopodium quinoa) on esimerkki uusien viljelykasvien rantautumisesta Suomeen. Näinhän on tapahtunut viljelyhistoriamme aikana myös useasti aikaisemmin. Kvinoa on varsinaisesti kotoisin Etelä-Amerikasta, mutta nykyisin sitä viljellään eri puolilla maailmaa. Lisäksi kiinnostus kasvin ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin on herännyt viimeisten 25 vuoden aikana ja kasvi tunnetaankin jo varsin laajasti. Kuten on monesti ennekin tapahtunut terveellisten raaka-aineiden kohdalla, niin on käynyt myös kvinoalla. Alun perin köyhän väestön ravintona pidetty kasvi on noussut …

Ikinuori viljelykasvi tattari on jälleen ajankohtainen

Vuonna 2010 eteläsuomalaisen muinaisjärven pohjasta nostetaan sedimenttiä, josta tehty siitepölylöytö muutti käsitystämme varhaisesta maataloudesta. Kuin neula heinäsuovasta, näytteestä löytyi tattarin (Fagopyrum esculentum) siitepölyhiukkanen, mikä ajoitettiin aikaan 5000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Löytö on varhaisin viljelykasveistamme tehty havainto (Alenius et al. 2013). Minkälaista tattarin hyödyntäminen on siihen aikaan ollut ja miten laajasti sitä on hyödynnetty, siihen ei voida antaa tällä hetkellä vastausta. Jollakin tavoin tattari on kuitenkin kuulunut jo silloin Suomessa …