Kestävää teknologiaa erikoiskasvituotantoon – PeltoLuksus-hankkeen kuivuridemo-tapahtuma 9.10. Orimattilassa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) syksyllä käynnistynyt PeltoLuksus-hanke edistää kestäviä vaihtoehtoja erikoiskasvituotannossa. Hankkeen tavoitteena on nostaa kolme erikoiskasviarvoketjua, tattari, kumina ja morsinko, kansalliseksi sekä kansainväliseksi osaamiseksi ja yhteistyöksi. Keskeinen keino raaka-aineiden jalostamisessa on yhdistää biologinen ja teknologinen osaaminen. ”Esimerkiksi gluteenittomien raaka-aineiden, biologisesti aktiivisten yhdisteiden ja kasviperäisten väriaineiden tuotantoketjut sekä niihin yhdistetty uudenlainen teknologia mahdollistavat suomalaisen kasvintuotannon imagon ja kannattavuuden rakentamisen täysin uudella tavalla”, hankkeen johtaja, Luken erikoistutkija Marjo Keskitalo kertoo. Tilaisuudessa on puheenvuoroja …

Erikoiskasvien viljelyn taloudellinen kestävyys

Kestävyyden nähdään koostuvan kolmesta osa-alueesta: ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä. Maataloustuotannossa tämä tarkoittaa sitä, että tuotanto ei uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja kestokykyä, mutta on toisaalta taloudellisesti kannattavaa ja huomioi myös viljelijän sekä työntekijöiden hyvinvoinnin. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen (YM 2014). Taloudellisesti kestävän yrityksen taloustilanne mahdollistaa yrityksen kehittämisen ja toiminnan jatkumisen kannattavana. Taloudellinen kestävyys nähdään usein edellytyksenä sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden …

Kuminan viljely

Kuminaa viljeltiin Suomessa vuonna 2017 sopimustuotantona 23977 ha alalla. Kuminan viljelyn aloittamista kannattaa olla hyvissä ajoin ennen kylvövuoden alkua yhteydessä viljelysopimuksia tekeviin kuminan jalostajiin ja markkinoijiin. Viljelysopimuksia kuminasta tekevät Riihimäellä toimiva TransFarm, Janakkalassa tuotantolaitoksiaan ylläpitävä Arctic Taste ja Närpiössä toimiva Ab Caraway Finland Oy. Viljelysopimukseen merkitään mm. viljeltävä lajike ja sopimusala. Uusissa sopimuksissa on määritettynä vähimmäiskylvöala, pienten erien välttämiseksi. Suomessa viljeltävä kumina on kaksivuotista porkkanan tapaan, kylvövuonna kumina kasvattaa ruusukkeen …

Kuminaa ja gluteenitonta – suomalaiset erikoiskasvi-innovaatiot

Kumina ja muut gluteenittomat erikoiskasvit ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia ja innovaatioita elintarvikeketjuun. Tervetuloa erikoiskasvipäivään Jokioisille kuulemaan, mistä yritysideat ovat syntyneet, minkälaisia erikoiskasveja on tarjolla viljeltäväksi ja mihin niitä voi käyttää. Päivän aikana myös maistellaan erikoiskasvituotteita, keskustellaan alan tulevaisuudesta ja tutustutaan Luonnonvarakeskuksen viljelykokeisiin. Aika: torstaina 17.8.2017 klo 9.15–17.15 Aamukahvit ja seminaari: Jokioisten Tietotalo, Humppilantie 9 A, Jokioinen Kokeiden esittely koekentällä Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!