Erikoiskasvien viljely edistää, mutta myös edellyttää monipuolista viljelykiertoa

Erikoiskasvit tuovat kaivattua monimuotoisuutta yksipuoliseen viljelyyn. Ne monipuolistavat viljapainotteista viljelykiertoa ja helpottavat samalla viljojen kasvintuhoojista aiheutuvia ongelmia. Erikoiskasvien kasvinsuojelu puolestaan edellyttää viljelykiertoa eli viljelyssä on huomioitava kunkin erikoiskasvin omat viljelykiertovaatimukset. Peräkkäisinä vuosina erikoiskasvejakaan ei kannata samalle lohkolle kylvää. Sopivaa viljelykiertoa suunniteltaessa on huomioitava etenkin monille viljelykasveille yhteiset taudinaiheuttajat, kuten pahkahome ja harmaahome. Esimerkiksi avomaanvihannesten viljelykiertoon eivät erikoiskasvit useinkaan sovi yhteisten kasvitautien vuoksi. Erikoiskasvien kasvintuhoojat uusia ja ongelmat vaihtelevia Tutkittua tietoa …