Erikoiskasvien viljelyn taloudellinen kestävyys

Kestävyyden nähdään koostuvan kolmesta osa-alueesta: ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä. Maataloustuotannossa tämä tarkoittaa sitä, että tuotanto ei uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja kestokykyä, mutta on toisaalta taloudellisesti kannattavaa ja huomioi myös viljelijän sekä työntekijöiden hyvinvoinnin. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen (YM 2014). Taloudellisesti kestävän yrityksen taloustilanne mahdollistaa yrityksen kehittämisen ja toiminnan jatkumisen kannattavana. Taloudellinen kestävyys nähdään usein edellytyksenä sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden …