Kasvihuonekaasupäästöt erikoiskasvien tuotantoketjussa – esimerkkinä härkäpapurouhe

Ilmastovaikutus eli kasvihuonekaasupäästöt ovat yksi tärkeimmistä kasvintuotannon ekologisen kestävyyden mittareista. Päästöjä voidaan mitata esimerkiksi elinkaariarvioinnilla, joka huomioi tietyn tuoteyksikön, esimerkiksi viljakilon, koko tuotanto- ja kulutusketjun ympäristövaikutukset. Kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N2O). Laskennassa huomioidaan myös se, että metaanin ilmakehää lämmittävä vaikutus on 25 kertaa ja typpioksiduulin 298 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidin. Kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina, CO2-ekv. Härkäpapurouheen tuotannon ilmastovaikutusta on Suomessa tutkittu LähiEko -hankkeessa. Tutkimuksessa huomioitiin viljelyn, …