Kasvihuonekaasupäästöt erikoiskasvien tuotantoketjussa – esimerkkinä härkäpapurouhe

Ilmastovaikutus eli kasvihuonekaasupäästöt ovat yksi tärkeimmistä kasvintuotannon ekologisen kestävyyden mittareista. Päästöjä voidaan mitata esimerkiksi elinkaariarvioinnilla, joka huomioi tietyn tuoteyksikön, esimerkiksi viljakilon, koko tuotanto- ja kulutusketjun ympäristövaikutukset. Kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N2O). Laskennassa huomioidaan myös se, että metaanin ilmakehää lämmittävä vaikutus on 25 kertaa ja typpioksiduulin 298 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidin. Kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina, CO2-ekv. Härkäpapurouheen tuotannon ilmastovaikutusta on Suomessa tutkittu LähiEko -hankkeessa. Tutkimuksessa huomioitiin viljelyn, …

Kestävyys

Sivun materiaalit tuotettiin FutureCrops (Uusia kasvilajeja tuotantoon, tietoa ja elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi) hankkeessa, jota tuki Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (2014–2020). Kestävyys koostuu kolmesta osa-alueesta: ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä. Maataloustuotannossa tämä tarkoittaa sitä, että tuotanto ei uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja kestokykyä, mutta on toisaalta taloudellisesti kannattavaa ja huomioi myös viljelijän ja työntekijöiden hyvinvoinnin. Ekologisesti kestävässä tuotannossa viljelykasvilajisto on monipuolinen ja maaperä hyvässä kunnossa. Ravinteita käytetään tehokkaasti, eivätkä ne kerry …