Ekosysteemipalveluja erikoiskasveista

Ekosysteemipalvelut käsittävät ihmisen luonnosta saamat aineelliset ja aineettomat hyödyt, tuotteet ja palvelut. Ekosysteemipalvelut käsitteen avulla pyritään hahmottamaan ja luokittelemaan luonnon rahallista arvoa. Ekosysteemipalvelut voidaan jakaa mm. tuotanto-, säätely- ja kulttuuripalveluihin. Erikoiskasvit eivät ole mikään yhtenäinen kasviryhmä, vaan siihen kuuluu monenlaisia kasveja monista eri kasviheimoista.  Osa kasveista on perinteisiä, mutta välillä unohduksissa olleita viljelykasveja, osa uudempia tulokkaita.  Joukkoon kuuluu niin öljy-, palko- kuin kuitukasveja sekä gluteiinittomia vaihtoehtoja. Erikoiskasveista saadut monenlaiset raaka-aineet, …

Kestävyys

Sivun materiaalit tuotettiin FutureCrops (Uusia kasvilajeja tuotantoon, tietoa ja elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi) hankkeessa, jota tuki Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (2014–2020). Kestävyys koostuu kolmesta osa-alueesta: ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä. Maataloustuotannossa tämä tarkoittaa sitä, että tuotanto ei uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja kestokykyä, mutta on toisaalta taloudellisesti kannattavaa ja huomioi myös viljelijän ja työntekijöiden hyvinvoinnin. Ekologisesti kestävässä tuotannossa viljelykasvilajisto on monipuolinen ja maaperä hyvässä kunnossa. Ravinteita käytetään tehokkaasti, eivätkä ne kerry …