Kvinoaa voi viljellä Suomessa

Revonhäntäkasveihin kuuluva kvinoa (Chenopodium quinoa) on esimerkki uusien viljelykasvien rantautumisesta Suomeen. Näinhän on tapahtunut viljelyhistoriamme aikana myös useasti aikaisemmin. Kvinoa on varsinaisesti kotoisin Etelä-Amerikasta, mutta nykyisin sitä viljellään eri puolilla maailmaa. Lisäksi kiinnostus kasvin ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin on herännyt viimeisten 25 vuoden aikana ja kasvi tunnetaankin jo varsin laajasti. Kuten on monesti ennekin tapahtunut terveellisten raaka-aineiden kohdalla, niin on käynyt myös kvinoalla. Alun perin köyhän väestön ravintona pidetty kasvi on noussut …