Viljelykasvien juuriston rakenteesta sekä merkityksestä peltomaahan kaivataan tietoa, sillä juuret ovat keskeisiä veden ja ravinteiden saannille ja sitä kautta maanpäällisen sadon tuottamiseen. Juuret ovat myös osa kasvien mukana peltoon jäävää hiilisyötettä.  Luonnonvarakeskuksen vetämissä hankkeissa selvitetään erikoiskasvien viljelykiertoja ja mm. sitä, miten maanpäällisen kasvun tavoin myös juurien ominaisuudet eroavat toisistaan. Kartoitamme myös palkokasvien nystyröiden muodostusta ja monipuolisen viljelyn merkitystä oljen hajoamiseen. Uusia juuritutkimusmenetelmiä edistetään FutureCrops 2.0 lisäksi myös RhizoPhos – tutkimuksessa.

30.3.2023 klo 9-12 pidettävän webinaarin ohjelma

9.00  Erikoiskasvien merkitys viljelykierrossa ja uuden tukikauden mahdollisuudet, Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

9.30  Erikoiskasvien juurten kasvutapa, biomassan määrä ja palkokasvien juurinystyröinti – merkitys maan hiilisyötteeseen, Marjo Keskitalo Luonnonvarakeskus

10.15 Juurien vaikutus maan mikrobeihin ja siihen liittyvät mittausmenetelmät, Pirjo Yli-Hemminki Luonnonvarakeskus (RhizoPhos-hanke)

11.00 Vaikuttaako viljelyhistoria maan orgaanisen aineksen tuloksiin, Kirsi Raiskio Luonnonvarakeskus

11.30 Miten viljelyn monipuolistaminen erikoiskasveilla näkyy maan rakenteessa, viljelijä Kari Alasaari Lapua

11.50 Kysymyksiä, keskustelua loppuun, mikäli aikaa jää

-12.00 Tilaisuus päättyy

 

Lisätietoja: sari.peltonen@proagria.fi, marjo.keskitalo@luke.fi