FutureCrops2.0 hankkeessa viljelykiertoasiaa selvitetään eri tavoin. ProAgria Keskusten Liiton laatimassa kyselyssä kartoitetaan viljelijöiden omakohtaisia kokemuksia erityisesti sellaisista viljelykierroista, joissa on mukana myös ruoaksi viljeltävä erikoiskasvi. Sen lisäksi Luke:n kenttäkokeissa tuotetaan tietoa sekaviljelyn esikasvivaikutuksista viljoille.

Viljelykiertojen toteuttaminen on yksi peltoviljelyä monipuolistavista keinoista. Kasvilajivalikoiman runsastuminen myös mahdollistaa entistä monipuolisempien kiertojen kokeilemisen. Viljelykasvit ja niiden peltoon jättämät ravinteet ja kasvintähteet vaikuttavat eri tavoin seuraavaan kasviin. Haasteena onkin löytää sellaisia viljelykiertomalleja, joista myös viljelijälle koituu hyötyä.

Tutkimus- ja kokemustietoa aiheesta siis tarvitaan ja kannustamme siksi vastaamaan kyselyyn. Kaikki aiheeseen liittyvät kokemukset ja mielipiteet ovat arvokkaita. Kysely on auki 30.9.2022 saakka.

Kyselyn tuloksista kirjoitetaan netissä julkaistava yhteenveto.