FutureCrops 2.0 järjesti yhdessä muiden Luonnonvarakeskuksen hankkeiden kanssa Jokioisilla erikoiskasvien  tutkimuspäivän, jossa esiteltiin ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kannalta merkittävää erikoiskasvitutkimusta. Kerroimme uusista yksi- ja monivuotisista ruokakasveista sekä tuotanto- ja korjuutekniikoista. Esittelimme, miten erikoiskasvien avulla voidaan vähentää tuotantopanosten tarvetta ja minkälaisia keinoja seosviljely tuo hiilisyötteen kerryttämiseen. Geenivaratutkimuksessa toimme esille haasteita, joita ristipölytteisen ja monivuotisen peltokasvin siemenlisäyksessä kohdataan. Esittelyssä oli myös keinoja pölyttäjien lisäämiseksi.

Kasvukaudella 2021 FutureCrops 2.0 selvitti tattarin ja viiden palkokasvin (herne, härkäpapu, makealupiini, soija ja linssi) seosviljelyä. Kylvöille päästiin kylmän ja sateisen kevään jälkeen vasta kesäkuun alussa, jolloin puolestaan kasvua haittasi kuuma ja kuiva alkukasvukausi. (Kuva Sanna Maula, Luke)

 

Kokeessa seurattiin eri palkokasvien juurinystyröiden kehitystä. Kuvassa linssin juuret heinäkuun lopun näytteenotossa. Ilmakehän typen sidontaa tekeviä nystyröitä voi nähdä mm. vasemmanpuoleisten kasvien juurissa (Kuva, Luke).

Kaistaviljely on yksi seosviljelyn muoto, jonka korjuuta esiteltiin päivillä (Kuva Marjo Keskitalo, Luke).