Sään vaihtelut, hiilen sidota ja peltoluonto on otettava jatkossa entistä tarkemmin huomioon. Muutoksia on odotettavissa myös raaka-aineen tarpeessa ja kulutuksessa.

Miten kasvinviljelyä tulisi sitten muuttaa, jotta viljelyllä vastataan erilaisiin tarpeisiin? Ratkaisuna voi olla se, että kasvilajien ominaisuudet, niiden väliset erot sekä kasvien vuorovaikutukset ympäristötekijöiden kanssa tunnetaan paremmin. Tietoa tarvitaan, kun luodaan vähähiilisiä ja monimuotoisuutta edistäviä viljelykiertoja.  Juuristomikrobit, ravinnekierto, hiilisyöte ja biomassa ovat raaka-aineen ominaisuuksien ohella esimerkkejä tekijöistä, joihin kasvivalinnoilla voidaan vaikuttaa ja joiden avulla viljelyjärjestelmistä saadaan kestävämpiä.

Webinaarissa esitellään tutkimustuloksia erikoiskasvien ympäristövaikutuksista. Viljelijä- ja yrityspuheenvuoroissa kuullaan puolestaan käytännön kokemuksia aiheesta. Webinaari järjestetään Teamsin välityksellä, ja siihen tulee ilmoittautua viimeistään 13.2.2022. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki webinaaria edeltävänä päivänä.