Suomi tarvitsee uutta kestävää tuotantoa ja liiketoimintaa. Erikoiskasvien viljely on yksi mahdollisuus parantaa alkutuotannon kestävyyttä. Lisäksi erikoiskasveista voidaan jalostaa tuotteita, joilla on kysyntää niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Suomessa varsin uusi ilmiö ovatkin maatilayritykset, jotka erikoiskasvituotannon lisäksi ovat ryhtyneet jatkojalostamaan itse raaka-aineista elintarvikkeita. Osa suuntaa tuotteita myös vientiin.

Miten muiden maiden kuluttajat mieltävät pohjolassa tehdyt tuotteet? Minkälaista koulutusta ja viennin tukea pk-yrityksille on tarjolla? Näistä sekä kahden erikoiskasveja jatkojalostavan, Birkkalan tilan ja Suomen Kasviöljyt Oy:n, yrityspoluista ja -kokemuksista kuultiin FutureCrops-hankkeen webinaarissa joulukuussa.

Tapahtuma oli tarkoitettu maakunnan yrittäjille ja asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää toimintaansa alueellisista voimavaroja ja erikoisuuksia hyödyntäen.

Ohjelma

13.00  Avaus: Erikoiskasvien jatkojalostus maatilalähtöisissä yrityksissä
Erikoistutkija Marjo Keskitalo, Luke

Jatkojalostusoppia kotimaan markkinoille

13.15  Monenlaista tukea ja apua tarjolla ruoka-alan PK-yritysten toiminnan kehittämiseen
Projektipäällikkö Ruokasektorin koordinaatiohanke Päivi Töyli,Turun yliopisto Brahea-keskus

13.30  Liiketalouden koulutusta bioalalle
Liiketalouden ja yrittäjyyden lehtori Pasi Käkelä, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

13.45  Camelinan tie EU-tutkimusprojektista Janakkalan pelloille ja tuotteistetuksi terveysvaikutteiseksi
ruokaöljyksi
Yritysasiantuntija Karita Alen, ProAgria Etelä-Suomi/ Tarja Lehmuskanta Suomen Kasviöljyt Oy

Erikoiskasveista vientituotteita

14.00  Miten pohjoinen ruuantuotanto puhuttelee muiden maiden kuluttajia?
Ryhmäpäällikkö, tutkija Jaana Kotro, Luke

14.15  Vuoden luomuyritykseltä spelttituotteita verkkokaupan kautta maailmalle
Simo Larmo, Birkkalan tila

14.30  Pk-yrityksille suunnattu vientipolku
Projektikoordinaattori, RuoKasvu-hanke, Mikaela Vuorisalmi, MTK

Yhteenveto

14.45  Yhteenveto: Erikoiskasvien vahvuuksia ja lisäarvoa markkinoinnin näkökulmasta
Erikoistutkija Csaba Jansik, Luke

Webinaarit jatkuvat tammikuussa 2021. Aiheena silloin sadon ja ekosysteemipalveluiden yhdistäminen erikoiskasvien avulla.