Yhä useammalla suomalaispellolla kasvaa erikoiskasveja, mutta tietoa niiden soveltuvuudesta, sadosta ja viljelykierroista tarvitaan. Luonnonvarakeskus käynnistää pilotin, jossa selvitetään viljelijän mahdollisuuksia osallistua tutkimuksessa käytettävän tiedon keruuseen.

Erikoiskasvirintamalla on muutaman viime vuoden aikana tapahtunut paljon, ja kiinnostus kasvaa koko ajan. Luonnonvarakeskuksen hanke FutureCrops , Uusia kasvilajeja tuotantoon – tietoa ja elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi on parin vuoden ajan esitellyt viljelijöille uusia kasvivaihtoehtoja. Alan kehittämisen tueksi tarvitaan tietoa kasvien soveltuvuudesta eri olosuhteisiin, keinoja keskisadon nostoon ja kokemuksia järkevistä viljelykierroista.

– Viimeisen hankevuoden käynnistyessä haluamme joukkoistaa tiedonkeruun ja erikoiskasvialan kehittämisen uudella tavalla, erikoistutkija Marjo Keskitalo Lukesta sanoo.

Kasvukautena 2019 FutureCrops-hanke käynnistää pilotin, jossa kerätään kännykkäsovelluksella havaintotietoa vähemmän viljellyistä satokasveista, kuten camelinasta, härkäpavusta, kevätrypsistä, kuminasta, kvinoasta, lupiinista, tattarista, öljyhampusta ja öljypellavasta.

– Toivomme saavamme muutaman kymmentä viljelijää mukaan kokeiluun kasvukaudeksi 2019. Innostamme viljelijöitä tekemään sovittuja havaintoja erikoiskasvilohkosta kasvukauden aikana sekä kertomaan kokemuksia viljelykierroista.

Tiedonkeruussa hyödynnetään Sirppi-mobiilisovellusta. Sovellus on viljelijälle maksuton ja sen voi ladata esimeriksi Play-kaupasta tai App Storesta.

Tietoa tarvitaan alan kehittämiseksi

Osasta erikoiskasveja on saatavilla vain hyvin vähän koetuloksia samalla kun tiedon tarve lisääntyy ja erikoiskasvien tuotantoteknologiaan suunnattu rahoitus vähenee. Kasvukauden 2019 kokemusten pohjalta tarkastellaan menetelmän edelleen kehittämisen tarpeita, jotta siitä saadaan mahdollisimman hyvin eri osapuolia hyödyntävä.

– Vuorovaikutus tieteentekijöiden ja käytännön toimijoiden välillä on tärkeää, ja viljelijätieto yhdistettynä tutkimustietoon antaa meille uudenlaisen tavan ylittää esimerkiksi vaihtoehtoisten proteiinikasvien ja myös muiden uusien kasvien viljelyssä havaittuja haasteita, Keskitalo sanoo.

Hanke etsii osallistujia erityisesti sen toiminta-alueelta Hämeestä, Varsinais-Suomesta, Uudeltamaalta, Pohjanmaalta ja Pirkanmaalta. Yhteydenoton (marjo.keskitalo@luke.fi) jälkeen sovitaan tarkemmin tiedonkeruusta ja toimintatavoista. Kasvukasi etenee, joten kannattaa toimia mahdollisimman pian!