Stora framsteg inom maskinell skogsavverkning

Produktiviteten vid maskinell skogsavverkning har ökat avsevärt sedan början av 1990-talet. För gallringar har produktivitetsökningen varit större än för slutavverkningar. Detta framgår av Naturresursinstitutets studie, som baserar sig på skördardata från åren 2014–2017. I studien utreddes bland annat avverkningsförhållanden, strukturen på maskinernas tidsanvändning, produktivitet och bränsleförbrukning. Hopsamling av hyggesrester sänker produktiviteten Att anpassa arbetssättet för att samla hyggesrester sänkte produktiviteten per effektiv timme med cirka tio procent på grandominerade kalhyggen. …

Användning av maskindata är inte krävande utan givande

Produktivitetsuppföljning tjänar även de anställdas intressen, säger skogsmaskinentreprenören Asko Piirainen från Sotkamo. Skogsmaskinentreprenören Asko Piirainen från Sotkamo har en inarbetad morgonrutin på kontoret. – Jag laddar ner från molnet nya hyggesdata, kompletterar dem och laddar upp dem i systemet, säger Asko Piirainen, som är vd för Metsäurakointi Piirainen Oy. Han följer upp alla maskindata, det vill säga de data som skogsmaskinerna samlar in automatiskt, om bland annat tidsåtgången vid avverkningen, …

Maximering av effektiviteten lönar sig vid drivning

Auditering av skogsmaskinförare ger redskap för att utveckla skogsmaskinförarnas arbete. Jooseppi Haasala som skriver sitt lärdomsprov om ämnet tror att även produktiviteten ökar om man satsar på arbetsordningen. Skogsmaskinföraren arbetar ensam. Det kräver att man själv tar initiativ och kan agera i varierande förhållanden och situationer. Samtidigt kan man i arbetet skaffa sig vanor som till och med kan vara skadliga. – Då man kommer in i arbetslivet lär man …

Skogsmaskindata underutnyttjade – fördelar finns att hämta särskilt inom styrning av affärsverksamheten

Meddelande från Naturresursinstitutet och Arbetseffektivitetsföreningen TTS Närmare en tredjedel av skogsmaskinföretagarna verksamma i Finland anser inte att skogsmaskindata är viktiga i deras affärsverksamhet, framgår det av en enkät som TTS har genomfört och som ingår i projektet FOBIA som koordineras av Naturresursinstitutet. Inom projektet utvecklas affärskompetensen i skogstjänstföretag som är verksamma i de perifera delarna av Finland, Sverige, Skottland och Irland. Med maskindata avses avverkningsdata som skogsmaskinerna tar fram och …

I Sverige kommer det krävas en omfattande nyrekrytering av skogsmaskinförare

I Sverige kommer det krävas en omfattande nyrekrytering av skogsmaskinförare. En undersökning initierad av TSG (skogsbrukets tekniska samverkansgrupp) visar att en stor andel av skogsbrukets maskinförare kommer att uppnå pensionsålder under de närmsta tio åren. Samtidigt finns indikationer på att yngre maskinförare hoppar av efter 5–15 år i yrket. För att tillföra enkla basfakta till diskussionen om skogsbrukets kompetensförsörjning vad gäller maskinförare samlades uppgifter om ålder och kön på aktiva skogsmaskinförare in …

Onlineutbildning ännu ingen succé i Skottland

Många av företagarna i Skottland vill fortfarande helst utbilda sig på traditionella sätt, framgår det av en utredning. Det finns intresse för kollegialt lärande och hjälp från utomstående experter, men onlineutbildning bemöts med viss skepticism. Kostnader och tidsbrist anges som de största hindren till att delta i utbildning, samt att det ibland inte finns läromedel eller utbildningsleverantörer. Onlineutbildning kan råda bot på detta problem, men en hel del måste ännu …

Ekonomiska bekymmer för både små och stora avverkningsentreprenörer i Sverige

I maj presenterade FOBIA:s nyhetsbrev en kartläggning av de finländska avverkningsentreprenörernas lönsamhet och en av slutsatserna var att de minsta företagen hade svårast att nå lönsamhet i sin verksamhet. Nu har forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) gjort liknande bokslutsanalyser för ca 500 svenska avverkningsentreprenörer. De preliminära resultaten visar att även i Sverige så är det de minsta företagen som uppvisar den lägsta lönsamheten. Det finns dock orostecken även för de …

Förbättrad lönsamhet och arbetshälsa genom kombination av maskindata och handledning

Jussi Antman från Kuhmo är en erfaren skogsmaskinförare som numera sover längre om nätterna. Hans sömnrytm har förbättrats tack vare en medveten omställning av arbetsmetoderna. Med detta har han fått hjälp av Markku Heikkinen som jobbar för maskintillverkaren John Deere samt utbildarna vid skogsbruksskolan Valtimo. Hela processen med att tillsammans se över arbetsmetoderna har enligt Antman tagit över tio år. Högre effektivitet tack vare forskningsrön Jussi Antman berättar att det …

En minuts besparing om dagen ger hundratals euro om året

Det är inte svårt för Päivi Hirvonen på Finnmetko Oy att le. Hon har precis återvänt från mässan FinnMETKO 2018 där hon presenterade databastjänsten Datapankki som maskinföretagarförbundet Koneyrittäjien liitto tillhandahåller för sina medlemmar. Mässan lockade 35 000 deltagare och förbundets avdelning var välbesökt.   Ökad produktivitet genom uppföljning Päivi Hirvonen, kundansvarig, berättar gärna om Datapankki ansikte mot ansikte för att användaren säkert ska förstå alla fördelar med tjänsten. När du får …

Ett nytt verktyg för avverkningsföretags behov

Det är inget nytt att skogsmaskiner samlar in och skickar data direkt till skogsbolag. Nu har FOBIA-projektet tagit fram en prototyp av ett verktyg utgående från skogsentreprenörernas behov. Idén om ett verktyg som skulle skräddarsys efter avverkningsföretags behov skapades för sju år sedan i en arbetsgrupp som hade sammankallats av förbundet Koneyrittäjien liitto. Tietohippu Oy har vidareutvecklat idèn i FOBIA-projektet och tagit fram en prototyp av ett så kallat UDI/UDD-verktyg …