Nya rön om skogsentreprenörers affärsmodellsinnovation

Ett viktigt mål för FOBIA projektet har varit att öka kunskapen om skogliga tjänsteföretags affärsmodeller och hitta sätt att stimulera innovation och utveckling inom branschen. En affärsmodell beskriver hur ett företag producerar, marknadsför och levererar varor eller tjänster till sina kunder, och affärsmodellsinnovation handlar därmed om uppfinna nya sätt att organisera och styra sin verksamhet. En bra produkt eller tjänst är viktigt, men tidigare forskning har visat att för att …

Små företag i svårigheter – avverkningsföretagens framgångsfaktorer kartlades

Skogsmaskinföretagen har haft det svårt under lång tid. Dåliga avverkningsförhållanden, arbetsmarknadskonflikter och minskande efterfrågan på virke har fört många till avgrundens brant. Mest oroande är situationen för små företag, eftersom många saknar en buffert för dåliga tider. I Fobia-projektet har Naturresursinstitutet sökt svar på varför det går bra för vissa och sämre för andra. Frågan utreddes genom att intervjua skogsmaskinföretagare och granska offentligt bokslutsmaterial. Företagen delades in i tre klasser …

Återkoppling från översynerna i Fobia-projektet: Fallstudie Finland

För att ta reda på i hur stor utsträckning kunskapsöverföringen i operatörsöversynen vid FOBIA-projektet tillämpades genomförde Luke och Riveria en telefonundersökning bland de finska avverknings- och transportförarna som deltog i den översyn som gjordes i och med projektet. Översynerna gjordes även på Irland och Skottland men dessa avverkningsoperatörer uteslöts från undersökningen eftersom deras arbetsmetoder och miljö var påtagligt annorlunda än den typiska finska träavverkningssituationen. Undersökningens huvudsakliga fokus var att utröna …

Ny rapport tydliggör likheter och skillnader mellan skogsentreprenörer i fyra länder

I en ny rapport, framtagen inom FOBIA-projektets arbetspaket för affärsmodeller, presenteras en omfattande kartläggning av den nuvarande situationen för skogsentreprenörer i Finland, Skottland, Irland och Sverige. Rapporten innehåller bl.a. beskrivningar av vilka tjänster som företagen erbjuder idag, deras maskin- och personalresurser, hur deras kundrelationer ser ut, samt vilka utvecklingsbehov som finns inom branschen idag. Därtill presenteras även analyser av skogsentreprenörernas ekonomiska situation. Forskare och branschexperter från de fyra länderna har …

”I den här branschen är det inte könet som avgör, utan vad du kan”

”Inom skogsbranschen utgör personens kön inget hinder för att få sysselsättning eller avancera i karriären. Det är färdigheterna, attityden och förmågan att ta initiativ som bär – och det gäller män som kvinnor”, säger utvecklingschef Eila Lautanen från Arbetseffektivitetsföreningen. Eila Lautanen baserar sina synpunkter på både hårda fakta som egna erfarenheter från fyrtio år av studier och arbete inom skogsbranschen. Hon har tagit examen på alla nivåer i branschen och …

Maskindata vinner över fingertoppskänsla

Även småföretagare har nytta av maskindata från analysprogram som ständigt utvecklas. De finländska skogsmaskinentreprenörerna ligger i framkant när det gäller att utnyttja maskindata, säger Seppo Kontteli, produktchef på Komatsu Forest Oy. – I övriga världen är maskinerna fortfarande i huvudsak verktyg. I Finland och Sverige ligger vi klart före när det gäller att utnyttja maskindata systematiskt. Den övriga världen implementerar vanligen nya funktioner efter oss, säger han. Ändå skulle mer …

Slipa formen med Skogsentreprenörernas nya metodkurs

Den har varit på gång länge och nu är den äntligen redo att sjösättas. Skogsentreprenörernas metodkurs! – Under hösten har vi testat den i skarpt läge, säger företagsutvecklaren Ebbe Lindberg, som ansvarar för kursen. Suget efter en egen metodkurs har funnits ett bra tag, och på senare tid har efterfrågan ökat markant. Mycket handlar om att handfast putsa formen – att hitta smått och gott som tillsammans gör såväl förare som …

Arbetskvalitet och anseende är styrkor för skogsmaskinentreprenörer – svårt för underleverantörer

Företagets storlek och lönsamhet går ofta hand i hand. Många mindre skogsmaskinföretag har det svårt, men det finns även framgångsrika företag. Avkastningen på investerat kapital ligger vanligen på högst nöjaktig nivå, även för de största företagen, och är just tillräcklig eller till och med låg för de mindre företagen. Denna information framgår av Naturresursinstitutets undersökning. I undersökningen intervjuade Naturresursinstitutet skogsmaskinentreprenörer i östra och norra Finland och kartlade det ekonomiska läget …

Skogsentreprenörer i norra Sverige: små företag med stora maskiner och varierande lönsamhet

Enligt en ny rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) går det att urskilja fyra typer av skogsentreprenörsföretag i norra Sverige: drivningsspecialister, skogsvårdsspecialister, företag som arbetar med andra skogliga tjänster än drivning eller skogsvård (t.ex. planering, flishuggning, dikning, maskintrailning), samt entreprenörer som kombinerar flera typer av skogliga tjänster. Den som kommit fram till detta är Ida Larsson, jägmästarstudent vid SLU, som inom ramen för FOBIA-projektet färdigställt sitt examensarbete med titeln ”Kartläggning och …