Skogsentreprenörerna erbjuder en metodkurs för skogsbrukare.

Du kan kolla kursmaterialet via den här länken.