Även småföretagare har nytta av maskindata från analysprogram som ständigt utvecklas.

De finländska skogsmaskinentreprenörerna ligger i framkant när det gäller att utnyttja maskindata, säger Seppo Kontteli, produktchef på Komatsu Forest Oy.

– I övriga världen är maskinerna fortfarande i huvudsak verktyg. I Finland och Sverige ligger vi klart före när det gäller att utnyttja maskindata systematiskt. Den övriga världen implementerar vanligen nya funktioner efter oss, säger han.

Ändå skulle mer kunna göras. Enligt en undersökning som Työtehoseura har gjort på uppdrag av Naturresursinstitutets projekt Fobia anser alltjämt ungefär 30 procent av de finländska skogsmaskinentreprenörerna att de inte har någon nytta alls av maskindata.

Seppo Kontteli tror att en orsak är att företagen är små.

– Det är ganska vanligt med en maskinkedja där företagaren själv jobbar med en annan maskin. Företagarna tror sannolikt att de med fingertoppskänsla vet tillräckligt mycket om hur effektivt deras arbete är.

Uppföljning av fabrik värd hundratusentals euro

En modern skogsmaskin samlar kontinuerligt in data om bland annat förhållandena, tidsåtgången, virkesvolymen och maskinens skick vid avverkningen. För att få tillgång till dessa data ska företagaren ta i bruk ett program som det går att hantera stora mängder data med.

Enligt Seppo Kontteli är det även i små företag lönsamt att åtminstone på någon nivå följa upp de data som maskinen samlar in.

– Man bör ta i beaktande att en skogsmaskin kostar hundratusentals euro och kan liknas vid en fabriksanläggning. Sällan smäller man upp en fabrik någonstans bara så där och börjar jobba. Tvärtom följer man noggrant upp och analyserar maskinernas och de anställdas arbete.

Även erfarna företagare har svårt att se till exempel en fördröjning på ett par sekunder vid förflyttning från stam till stam. När den upprepas tusentals gånger syns den däremot tydligt i resultatet.

– Med ett sådant här system ser du den genast, säger Kontteli.

”Detta är kanske småsaker enligt vissa, men det är just med sådant här man har stor hjälp av dessa system.” – Seppo Kontteli

Uppföljning sparar på batteriet

Komatsus maskiner har haft uppföljningssystem alltsedan början av 2000-talet då systemen fokuserade på att följa upp själva maskinens skick. Den omfattande molntjänsten MaxiFleet som lanserades 2011 har blivit vanligare i Finland, särskilt efter 2015.

– I början kunde vissa ha svårigheter med att använda programmen. Numera är de så användarvänliga att det inte längre är något problem, säger Seppo Kontteli, produktchef på Komatsu.

System som utnyttjar maskindata sparar även in på maskinunderhållet, utöver att de följer upp produktiviteten. Systemet följer till exempel upp i vilket skick batteriet i skogsmaskinen är och företagaren kan vid behov ge batteriet nytt liv med en laddare. På detta sätt kan batteriets livslängd förlängas med till och med flera år.

– Detta är kanske småsaker enligt vissa, men det är just med sådant här man har stor hjälp av dessa system, säger Kontteli.

Fjärråtkomst löser många problem

Också ett litet maskinfel kan leda till ett långt och dyrt avbrott i avverkningen. Tack vara moderna datasystem kan dock många problem lösas utan besök på plats, genom fjärråtkomst. Enligt vissa uppskattningar kan upp till en tredjedel av avbrotten förhindras genom felavhjälpning som görs på distans.

– Om det till exempel uppstår ett problem i skogsbolagets dataöverföring kan det avhjälpas på distans. Detsamma gäller fel i maskinens programversion, den kan uppdateras på distans, säger Seppo Kontteli.

Det kan vara en tekniker hos maskinleverantören eller till exempel en annan förare i samma företag som kopplar upp sig till maskinen på distans. Möjligheten till fjärråtkomst gör också att pressen på de enskilda förarna är mindre när det gäller att kunna hantera hela systemet.

– Tröskeln kan vara lägre för en förare att till exempel övergå från skotare till skördare.

 

Text: Ilkka Ritvanen/Cordial Communications