Många av företagarna i Skottland vill fortfarande helst utbilda sig på traditionella sätt, framgår det av en utredning. Det finns intresse för kollegialt lärande och hjälp från utomstående experter, men onlineutbildning bemöts med viss skepticism. Kostnader och tidsbrist anges som de största hindren till att delta i utbildning, samt att det ibland inte finns läromedel eller utbildningsleverantörer. Onlineutbildning kan råda bot på detta problem, men en hel del måste ännu göras för att introducera och förankra nya lärmetoder och öka deras attraktionskraft.

Resultaten av utredningen används vid arbetet för att bygga upp lärplattformen FOBIA. Kartläggningar av lärbehoven har också gjorts i de andra deltagande länderna. Vi berättar om utvecklingsarbetet på vår webbplats, via Twitter och i vårt nyhetsbrev. Se också det senaste avsnittet av FOBIA News där Joel Ronimus från Työtehoseura berättar om hur lärplattformen blir till och varför den är så viktig.

Euan Bowditch har skrivit en artikel (på engelska) som redogör närmare för utredningen och för skoterförares karriärstigar, behoven av nya företag och uppdagade utmaningar.