Jussi Antman från Kuhmo är en erfaren skogsmaskinförare som numera sover längre om nätterna. Hans sömnrytm har förbättrats tack vare en medveten omställning av arbetsmetoderna. Med detta har han fått hjälp av Markku Heikkinen som jobbar för maskintillverkaren John Deere samt utbildarna vid skogsbruksskolan Valtimo. Hela processen med att tillsammans se över arbetsmetoderna har enligt Antman tagit över tio år.

Jussi Antman och Markku Heikkinen. Foto: Laura Eskelinen

Högre effektivitet tack vare forskningsrön

Jussi Antman berättar att det för honom tog totalt sju år att lägga om arbetsmetoderna. När han för fyra år sedan skaffade sin senaste skogsmaskin förändrade han sina metoder helt och hållet.

– Förändringar sker inte över en natt. Detta arbete bygger på rutiner och dem kan du inte ändra bara sådär. Men när du ser fördelarna med de nya arbetsmetoderna och även rapporterna talar sitt tydliga språk kan du inte förneka fakta. Till syvende och sist är det fråga om ren och skär matematik.

Det finns många hinder på vägen till förändring. Antman säger sig vara förvånad över hur mycket han hade att lära. När han noggrant följde en handbok som han fick vid skogsbruksskolan Valtimo blev arbetstakten lugnare samtidigt som effektiviteten förbättrades.

– Du tror att du gör rätt, men det är bara som du tror. Det är bäst att lita på mätdata.

Mätdata finns i skogsmaskintillverkarens, exempelvis John Deeres, rapporter. Markku Heikkinen berättar att samarbetet med testföretagare som Jussi Antman är en verksamhetsmodell för John Deere.

– Jussi fick vår optimeringstjänst, men en annan företagare kan få någon annan tjänst, allt utifrån det individuella behovet.

Planering ger resultat och bättre arbetshälsa

Automationsexperten Markku Heikkinen beskriver erfarenheterna av samarbetet med drivningsföretagare och skogsbruksskolan Valtimo, nuvarande Riveria, för ett par år sedan.

– När vi såg hur krävande det var för förarna att förändra sina arbetsmetoder förstod vi att vi borde ha mer samarbete. Slutresultatet blev en optimeringstjänst där John Deere utifrån mätresultat tillhandahåller maskinrapporter med hårda fakta om maskinprestanda och förararbetet. Utbildarna vid Valtimo ansvarar för utbildning i arbetsmetoderna. Produkten har utvecklats under de senaste fem åren, och genom projektet FOBIA kommer konceptet nu att testas internationellt.

Jussi Antman betonar hur viktigt det är att små drivningsföretag arbetar systematiskt. Exempelvis kombinerar han små stämplingsposter för att inte ödsla tid på att flytta maskinerna. Även ute på hygget jobbar han systematiskt.

– Med rätt arbetsmetoder behöver du inte stressa, eftersom onödiga moment faller bort. Till exempel hanterade jag förr enbart träden på ena sidan av maskinen, numera på båda sidorna. Och bäst av allt – de nya verksamhetsmodellerna fungerar även under sämsta möjliga förhållanden.

Både Antman och Heikkinen betonar arbetshälsan. Att optimera arbetsmetoderna är avgörande även med tanke på arbetshälsan. Enligt Heikkinen sker det ingen permanent ökning i lönsamheten enbart genom att förlänga arbetsdagarna, särskilt inte på bekostnad av den egna hälsan.

– Markku påpekar alltid att jag ska komma ihåg att jag ska orka med detta arbete fram till pensionen, säger Jussi Antman.

Resultat av samarbetet

Samarbetet har gett alla parter värdefulla erfarenheter, samtidigt som företagarens arbetshälsa och därigenom även lönsamhet har förbättrats.

Under ett decennielångt samarbete med kunskapsutbyte skapas förtroende, säger Markku Heikkinen.

– Jussi har tagit arbetsmodellerna till en hög nivå. När företagaren har en inneboende motivation för förändringar börjar det hända saker. Vi tillhandahåller mättjänster och rapporter, men företagaren måste ha viljan att använda dem.

Kvaliteten på drivningsföretagets kärnkompetens övervakas verkligen noggrant under utbildningssamarbetet, säger Antman.

– Deere anordnade en videoinspelning av arbetsmetoderna – det var superbt. Och det är viktigt att någon personligen besöker företagaren och konkret visar vilka effekter förändringen har haft. Sådant upptäcker du inte själv.

Tiden han sparar kan han utnyttja till annat viktigt, till exempel att träffa skogsägare ute på hyggena, utbyta erfarenheter och lyssna på ägarnas önskemål. Han har också tid för en kopp kaffe ute i den friska höstluften.

 

Text: Anu Ruusila/Cordial Communications