Det är inte svårt för Päivi Hirvonen på Finnmetko Oy att le. Hon har precis återvänt från mässan FinnMETKO 2018 där hon presenterade databastjänsten Datapankki som maskinföretagarförbundet Koneyrittäjien liitto tillhandahåller för sina medlemmar. Mässan lockade 35 000 deltagare och förbundets avdelning var välbesökt.

 

Ökad produktivitet genom uppföljning

Päivi Hirvonen, kundansvarig, berättar gärna om Datapankki ansikte mot ansikte för att användaren säkert ska förstå alla fördelar med tjänsten. När du får ta del av funktionerna med egna ögon konkretiseras två saker. För det första kan du göra förvånansvärt stora besparingar genom enbart uppföljning. För det andra har små saker stor betydelse, sett över ett helt år.

– Om exempelvis den apparatur som används för kalibrering vid virkesmätning alltid förvaras på samma ställe slösar du ingen tid på att leta efter den. Om du på detta sätt sparar en minut om dagen ger det en årlig besparing på 500 euro. Datapankki hjälper dig också att hitta tids- och kostnadstjuvarna, säger Hirvonen.

– Att du arbetar systematiskt har en avgörande inverkan på resultatet. Om till exempel skiftbytena görs vid en väg dit du enkom måste köra går det åt tid i onödan. Om däremot föraren som ska kliva på sitt skift kommer gående till hygget i skogen sparar ni tid och presterar bättre.

Foto: Sirpa Heiskanen

En efterfrågan har funnits

Databastjänsten Datapankki föddes ur en genuin efterfrågan, eftersom drivningsföretagen behöver lättanvända verktyg för uppföljning och planering av sin verksamhet. På tre månader har tjänsten aktiverats för cirka 40 skogsmaskiner.

– Till en början var vårt mål att få med minst 200 maskiner, för att avkastningen från systemet skulle kunna täcka kostnaderna för det och vi skulle kunna vidareutveckla det, säger Simo Jaakkola, vice vd för Koneyrittäjien liitto.

– Vi har velat ta fram en nyckelfärdig tjänst, med så låg tröskel som möjligt.

Ett företag som ansluter en eller flera maskiner till systemet får tillgång till standardrapporter som genom avgränsning kan redigeras utifrån just det företagets behov. Rapporterna innehåller viktiga nyckeltal, till exempel antalet avverkade kubikmeter, den genomsnittliga stamgrovleken, produktionen per timme samt bränsleförbrukningen per timme och kubikmeter. Dessutom kan rapportvyn ordnas utifrån tidpunkt, skördare, förare och avverkningsmetoder eller till exempel per stämplingspost.

En helt ny funktion är möjligheten att lägga till kundspecifika prislistor i systemet. Programmet kopplar prislistan till det utförda arbetet och visar avkastningen i euro per timme.

En annan viktig egenskap i tjänsten Datapankki är att den fungerar oberoende av maskinmärke. Det går att mata in information om maskiner av olika märken, förutsatt att maskinen producerar standardenlig information (standarden StanForD 2010).

– Mig veterligen har man inte kunnat följa upp avkastningen tidigare, i exempelvis maskintillverkarnas egna system, och dessa har inte varit märkesoberoende. Datapankki kompletterar med andra ord de befintliga tjänsterna, säger Jaakkola.

Ledningsverktyg

Verksamhetsledning kan vara krävande i en digital miljö, särskilt om företagarens specialområde är skogsmaskiner. Koneyrittäjien liittos lönsamhetsstatistik visar att det finns ett stort behov av att uppdatera verksamhetsledningen, eftersom företagens ekonomiska framgångar är mycket varierande.

– För att verksamheten verkligen ska ta fart måste företaget satsa på personalledning, rekrytering och naturligtvis på att sätta mål och systematiskt följa upp nyckeltalen, säger Simo Jaakkola.

Systemet har mottagits med såväl entusiasm och vilja att testa som tvivel. Enligt Päivi Hirvonen har uppföljningen upplevts vara arbetskrävande, eftersom det före Datapankki inte har funnits några lättanvända verktyg.

Simo Jaakkola betonar att företagarna själva aktivt måste använda och analysera data för att dra full nytta av Datapankki. Företagarna har tillgång till exempelvis genomsnittdata över all information som skickats till systemet, vilket ger dem möjlighet att göra jämförelser.

– Med tanke på företagets utveckling är det viktigt att granska nyckeltalen i tid och regelbundet under året, säger Hirvonen.

På Koneyrittäjien liittos webbplats finns det videor med tydliga instruktioner om hur Datapankki fungerar.

– Den som inte genast lär sig hur det nya systemet fungerar kan enkelt titta på videorna på nytt, säger Päivi Hirvonen.

 

Text: Anu Ruusila/Cordial Communications