Foto: Saku Ruusila/Riveria, Valtimo

När man fick möjligheten att delta i FOBIA-projektet, inspirerades skogsmaskinskolan Riveria Valtimo särskilt av projektets internationella karaktär.

– Vi har utvecklat en kompetenskartläggning och arbetsmetodsutbildning för skogsmaskinförare. Tanken är att öka förarnas effektivitet med hjälp av ett systematiskt förfarande. Då förbättras också lönsamheten. Inom ramarna för FOBIA exporterar vi konceptet på prov till Skottland, Irland och Sverige, berättar utbildningschefen Mikko Saarimaa.

De resultat som erhållits i kompetenskartläggningen jämförs med kraven i den finska yrkesexamen för skogsmaskinförare.

– Många företagare har arbetat i branschen i ett flertal år, och emellanåt kan det vara bra att stanna upp och utvärdera arbetssätten. Vi hjälper företagarna att få ut all nytta av drivningsmaskinens system. Ibland är produktivitetssprånget betydande efter kartläggningen.

Så här går det till: Förarens arbete filmas, och sedan ges feedback på arbetet. Det föraren behärskar bra listas och alternativa metoder föreslås för sådant som kunde utvecklas. Därefter övar man på ett nytt, mer systematiskt arbetssätt. Det nya arbetssättet filmas, så man enkelt kan se skillnaden jämfört med tidigare. Drivningsmaskinens systemrapporter stöder feedbacken med obestridliga data.

– Förarna märker nog skillnaden och är ofta beredda att ändra på sina arbetssätt. Utmaningen är att upprätthålla förändringen, eftersom man lätt glider in i den gamla praxisen. Det bästa är när vår kartläggning för in någon på en långsiktig utvecklingsstig.

– Jag tror att kartläggningen och handledningen kan ge mycket särskilt för små företag, som arbetar i en avverkningsgrupp med skördare och skotare.

 

Text: Anu Ruusila/Cordial Communications Oy