I projektet utvecklar vi olika praktiska hjälpmedel som kan bidra till att förbättra skogsentreprenörernas operativa verksamhet. Skogsmaskinernas driftsuppgifter (s.k. mom-data) kommer att läsas av med ett program som utvecklas men redan nu kan testas. En fritt distribuerad web-applikation kan laddas ner av vem som helst. Applikationen stöder forskningsverksamhet, men även olika ändamål inom företagsverksamheten. Det är möjligt att hämta test-versionen via den här länken: FOBIA StanForD2010 parser. Ökad funktionalitet kommer med tiden. Just nu fokuserar vi oss på hur informationen skall skrivas ut. Markku Koistinen tar emot feedback och svarar på frågor som gäller applikationen.

 

Web app: http://www.cropinfra.com/fobia
Frågor och feedback: markku.koistinen@luke.fi