Svenska skogsentreprenörer står inför utmaningar när det gäller rekryterings- och utbildningsbehov. Digitala lösningar kan mycket väl vara en lösning för en ljusare framtid.

Johan Dietrichson från SE Skogsentreprenörerna känner väl till affärsklimatet inom skogsentreprenad i Sverige. Entreprenörerna, särskilt de i norra delarna av landet, är i stark beroendeställning av de stora skogsbolagen. Vanligtvis tecknas avtal med avverkningsentreprenörerna i endast ett till tre år.

Ett avverkningsföretag består i medel av fyra personer med en skördare och en skotare. Enmansföretag med en maskin är också vanligt förekommande. Men det finns också större företag med 10-30 maskinoperatörer.

Vidareutbildning är avgörande för att stanna kvar i branschen

För avverkningsföretagen råder det i dagsläget brist på behörig personal. Kravnivån för operatörerna har stigit under de senaste åren och det är svårt att hitta maskinoperatörer med rätt behörighet. Till exempel finns det miljökrav, inom FSC- och PEFC-certifieringen, som måste uppfyllas. Det innebär att det finns ett kontinuerligt behov av vidareutbildning av skogsentreprenörer. Utbildningspaketen är dyra och tidskrävande, vilket inte uppmuntrar till vidareutbildning.

– Detta har lett till en situation där skogsentreprenörer lämnar yrket och börjar inom gruvindustrin istället.

Ständiga förändringar inom skogsindustrin har lett till en ökad outsourcing till entreprenörerna. Även skogsplanering – som man ofta behöver studera tre år på högskolenivå till – kan idag outsourcas till skogsentreprenörer. Även detta utgör ett hinder för att hitta rätt behörig personal.

En annan stor utmaning är de mindre avverkningsföretagens låga lönsamhet. Den växande globala konkurrensen gör att de stora skogsbolagen ständigt måste minska sina kostnader, vilket i sin tur påverkar avverkningsföretagens avkastning. Detta medför att entreprenörerna även måste ha kunskap om företagande för att lyckas i den konkurrensutsatta affärsmiljön.

Klimatförändringar skapar stora utmaningar

På grund av klimatförändringen är de svenska vintrarna mildare nu och perioden med tjälad mark avsevärt kortare. Traditionellt sätt avverkas det mer under vintermånaderna, för att orsaka så lite markskador som möjligt. Men nu är marken fuktigare och mjukare under vintermånaderna. Den bästa tiden att avverka på idag ur miljö- och praktisk synvinkel är på sensommaren, då marken är som torrast. Dock vill skogsindustrierna knappt ha något virke vid den tiden.

Digitala lösningar för lönsamma skogsentreprenörer

Enligt Johan Dietrichson utgör digitala lösningar utmärkta möjligheter för att övervinna de nuvarande utmaningarna.

– Vi behöver utveckla tjänster som gör entreprenörerna mindre beroende av de stora skogsbolagen. Entreprenörerna skulle tillsammans kunna erbjuda tjänster och leverera rundvirke direkt till industrierna utan det stora bolagens förbindelser. Med hjälp av digitala verktyg skulle vi kunna öka interaktionen inom skogsentreprenad, dela erfarenheter, byta maskiner mm. Allt det här bidrar till en ökad vitalitet inom näringen.

Möjligheter som tillhandahålls av digitala verktyg är stora. Utbildning och träning kan ordnas digitalt och mer kostnadseffektivt än nu. Online-träning och delade portaler sparar tid; Att resa till utbildningsträffar skulle inte längre vara nödvändigt.

Johan Dietrichson menar också att skogsbranschen behöver förbättra sin framtoning.
– Det är en betydande bransch. Människor idag är mer främmande för skogen och arbete i skogen ses inte som en attraktiv karriär. Det krävs ett aktivt fotarbete för att få ut fler utbildade proffs i fältet.

FOBIA för utbyte av kunskap och erfarenhet

Johan Dietrichson tror att en plattform som utvecklas i FOBIA skulle kunna fungera som en central knutpunkt för de skogsutbildningar som finns i Sverige.

– Jag ser fram emot att gå samman och utveckla en digital plattform där entreprenörer kan interagera, och att denna tjänst kan fungera över gränserna. Det kan vara lite som sociala medier, vi får se hur det artar sig!

SE Skogsentreprenörernas uppdrag är att förbättra sina medlemmars yrkeskunskaper, ge utbildning och finansiell rådgivning exv. när de investerar i nya maskiner.

– Projektet går hand i hand med vår organisations mål. I FOBIA ger vi insikt i svenska skogsföretagarnas affärsmiljö och kan testa de kommande digitala lösningarna med våra medlemmar.

 

Text: Anu Ruusila/Cordial Communications Oy