Riktlinjer för arbetet, information till planläggningen och beräkningar för offerter. Tietohippu Oy behandlar information som stöder skogsmaskinföretagens affärsverksamhet.

”Det är förmodligen det största misstaget som du gör om du jobbat helt på praktisk känsla – det kommer att påverka ditt företags lönsamhet”, sa en drivningsföretagare till Timo Komulainen från Tietohippu. I FOBIA-projektet söker vi efter bättre lönsamhet för skogsmaskinföretag genom att utnyttja information från arbetsplatserna på ett mångsidigt sätt.

Informationssystemen stöder verksamheten från arbetstidsbokföring till löneräkning, övervakning av lönsamhet i produktionen och till och med hantering av betalningstransaktioner. En entreprenör kan till exempel kolla hur de lokala förhållandena som stämplingspostens genomsnittliga storlek eller stamvolym påverkar lönsamheten för virkesuttaget i euro. Systemet kan också ge exakt numerisk information för kontraktsförhandlingar.

– Konkurrensen är tuff, kostnadstrycket stort och offerterna har fallit ner till minsta marginal. Enligt min åsikt är en systematisk användning av olika verktyg och metoder tillsammans med långsiktig uppföljning det bästa sättet att säkra lönsamheten. Så kan man förutse och kritiskt bedöma var det finns tillfällen att förbättra lönsamheten, säger Timo Komulainen.

Timo Komulainen

Komulainen har samarbetat med drivningsföretag mer än ett decennium. Vid Tietohippu Oy, firman som han leder, skräddarsys informationssystem för virkesdrivning och markbyggnation för att stöda en lönsam verksamhet.

– Systemleverantören behöver förstå kundernas vardagliga verklighet. På det sättet utvecklas informationssystemet i enlighet med företagets behov, de kommer då att användas och vara till stor nytta. Vi är med både i systemdesign och i tillämpningen i praktiken. Dessutom får kunderna stöd av vår personal som är lätt att nå. Entreprenörerna har inte tid att kämpa med styva kundtjänster och krångliga help-desk linjer.

Enligt Komulainen utgör de finländska skogsserviceföretagen en brokig samling – omfattningen sträcker sig från enskilda näringsidkare till bolag med nästan 100 anställda. Inte konstigt att företagens riktlinjer för ekonomi och planering är olika. Förvaltningsarbetet görs i mindre företag av företagaren på kvällen i slutet av arbetsdagen, medan de större har egna förvaltningsenheter. Mängden administrativt arbete som behövs beror också på kontraktens typ och innehåll.

Avlägsenhet är också en fördel

Tietohippu Oy ligger sig i Kajana, inne i hjärtat av skogsklädda landskap. Timo Komulainen ser placeringen av sitt företag å andra sidan som en kraft, inte en nackdel.

– Vi är nära våra kunder, inne i vårt eget territorium. Vi känner till affärsmiljön i virkesdrivning och ”själslandskapet” folk jobbar med.

För kunder kan avlägsenheten vara en utmaning. På grund av långa avstånd kan alla företagare inte ta del i utbildningen. Det är svårt för en entreprenör att tillägna sig en utbildning som ges på andra sidan av landet under hela dagar.

– Att rekrytera en kunnig arbetskraft kan vara svårt för ett drivningsföretag. Å andra sidan är de anställda engagerade och omsättningen är låg. Ett bra jobb kommer alltid att locka.

Oberoende högteknologiskt jobb

Komulainen ser det dagliga livet i ett drivningsföretag som ett praktiskt, oberoende och mångsidigt jobb inom den högteknologiska sektorn. Digital information ingår, och till exempel arbetstimmar rapporteras på arbetsplatsen. Den röda tråden i informationssystemen är att de motsvarar de praktiska behoven. När ett system stöder affärsverksamhet kan nyttan vara mångfaldig i jämförelse med insatserna.

Utbildningen inom skogsmaskinsbranschen måste ta hänsyn till entreprenörskap och dess framgångsfaktorer. Komulainen lyfter fram skogbruks- och skogsmaskinsutbildningen i Valtimo som ett modellexempel.

Skogsmaskinsföraren bär ett stort ansvar i sitt arbete, och hans roll är avgörande för företagets lönsamhet. I Valtimo omfattar utbildningen praktiskt arbete men även faktorer som ger gott resultat för företaget.

Nya perspektiv från FOBIA

Tietohippu ger FOBIA projektet perspektiv och insyn i affärsverksamhet och digital kompetens. Komulainen anser att de digitala lösningar som kommer att utvecklas i projektet kommer att öka de perifera bolagens konkurrenskraft. Endast lönsamma drivningsföretag kan erbjuda jobb.-   Även jag söker efter nya perspektiv för mitt eget arbete, genom att arbeta med toppexperter från olika sidor av Europa, säger Komulainen.

 

Text: Anu Ruusila/Cordial Communications Oy