Utvecklingen av skogliga entreprenadföretagares affärskompetens fick ny drivkraft när det treåriga FOBIA-projektet startade i början av juni. Projektet som finansieras av EU:s Northern Periphery and Arctic Programme siktar på att förbättra konkurrensförmågan hos maskinentreprenörer och andra företag som betjänar skogsbruket.

Vid uppstartsmötet i finska Tavastehus gick man igenom projektets mål och planer för genomförandet. Dessutom fick projektets deltagare besöka och lära sig mer avverkning på marker med svag bärighet.

Teemu Tolppa, platschef på Metsäkonepalvelu AB, belyste också skogsmaskinföretagens utmanande marknadssituation i Finland. Trots att efterfrågan på virke ökar, finns det fortfarande ett överskott av maskinkapacitet på marknaden.

”Kundföretagens krav har också ökat. Enbart avverkning är inte längre tillräckligt, utan det krävs ledarskap och nya färdigheter av tjänsteleverantören. Även effektivitet och behovet av nya avverkningsmetoder betonas”, säger Tolppa.

Förbättrad operativ effektivitet

Projektets koordinator Paula Jylhä från finska Naturresursinstitutet (Luke) var nöjd med utfallet av uppstartsmötet.

”Mötet och maskinföretagarens synpunkter styrkte att det finns ett tydligt behov av projektet. I fortbildningen utnyttjar man olika elektroniska plattformar, så att företagarna kan utveckla sin kompetens oberoende av tid och plats.”

Förutom utbildningsverktygen producerar man i FOBIA-projektet även t.ex analysverktyg för att bistå företagen i förbättringsarbetet. En detaljerad handlingsplan blir färdig till hösten.

Förutom Finland deltar partner från Sverige, Skottland och Irland i det av Naturresursinstitutet koordinerade projektet. Anslutna projektmedlemmar är bl.a. branschorganisationerna Maskinföretagarnas förbund i Finland och svenska Skogsentreprenörerna, skogsmaskinstillverkare samt andra intressegrupper som bidrar med synpunkter på projektets inriktning. Se alla medlemsföretag här.

Projektgruppen hade möjlighet att bekanta sig med att logga på skördplatser med dålig bärkraft. Foto: Paula Jylhä.