Näppituntuma ei pärjää konedatalle

Jatkuvasti kehittyvistä konedatan analysointiohjelmista on hyötyä pienellekin yrittäjälle. Suomalaiset metsäkoneyrittäjät ovat kehityksen kärjessä konedatan hyödyntämisessä, sanoo tuotepäällikkö Seppo Kontteli Komatsu Forest Oy:stä. – Muualla maailmassa koneet ovat edelleen enemmän työkaluja. Suomessa ja Ruotsissa ollaan selvästi edellä suunnitelmallisessa konedatan hyödyntämisessä. Muu maailma ottaa yleensä meidän jälkeemme uudet ominaisuudet käyttöönsä, hän sanoo. Enemmän olisi silti tehtävissä. Luonnonvarakeskuksen FOBIA-hankkeen Työtehoseuralla teettämän tutkimuksen mukaan edelleen noin 30 prosenttia suomalaisista metsäkoneyrittäjistä ei pidä konedataa ollenkaan …

Omavalvontasovellus hakkuiden laadun tarkkailuun

Mediatiedote 19.9.2019 Sovellus valmistui osana Luonnonvarakeskuksen vetämää metsäkoneyritysten liiketoimintaa kehittävää FOBIA-hanketta. Työkalu mahdollistaa harvennushakkuiden omavalvonnan korjuutyön ohessa. Omavalvontasovelluksella voidaan tehdä erilaisten harvennusten ja energiapuun korjuun laadun valvontaa. Metsäkoneenkuljettaja voi tehdä omavalvonnan mittaukset helposti koneen ohjaamosta käsin. Sovellus käyttää puhelimen GPS-paikanninta ja se sisältää sekä ilmakuva- että maastokartat. Työkohdekuviot voi tehdä itse tai hyödyntää esimerkiksi metsään.fi -palvelusta saatavaa metsävaratietoa. Tiedonkeruu onnistuu myös tilanteessa, jossa tietoliikenneyhteyttä ei ole koska tiedot tallentuvat tällöinkin …

Hakkuun tuottavuus parantunut – lue Bioenergia-lehden artikkeli tästä!

Koneellisen hakkuun tuottavuus on noussut 1990-luvun alusta kymmenillä prosenteilla. Hakkuutähteen kasaus kuitenkin hidastaa työtä. Bioenergia-lehti julkaisi kattavan artikkelin nykytilanteesta, jota kartoitettiin Luken tutkimuksessa. Lue artikkeli altaolevasta linkistä! Hakkuun tuottavuus parantunut – hakkuutähteen kasaus hidastaa työtä (Bioenergia 3/2019) Bioenergia ry:stä ja Bioenergia-lehdestä löydät lisätietoa täältä: http://www.bioenergia.fi/bioenergialehti  

Pohjois-Ruotsissa metsätalouden palveluyritykset pieniä ja koneet suuria – kannattavuus vaihtelee

Pohjois-Ruotsissa toimivista metsätalouden palveluyrityksistä voidaan erottaa neljä erilaista ryhmää, kertoo Ruotsin maatalousyliopistossa tehty maisterintutkielma. Ne ovat puunkorjuuyrityksiä (LC), metsänhoitopalveluita tuottavia yrityksiä (SC), muihin kuin puunkorjuuseen tai metsänhoitoon keskittyviä yrityksiä (esimerkiksi metsäsuunnittelu, ojitus, puun haketus ja koneiden siirrot; OFSC) tai monialaisia ​​palveluja tuottavia yrityksiä (CFSC). Metsänhoitajaksi opiskelevan Ida Larssonin opinnäytetyö Pohjois-Ruotsin metsäpalveluyritysten liiketoimintamallien tutkimus ja analyysi sekä liiketoimintamallin vaikutus kannattavuuteen tehtiin osana FOBIA-projektia. Aineisto kerättiin marraskuussa 2018 kyselylomakkeella Norrbottenin, Västerbottenin, Västernorrlandin …

Työn laatu ja maine vahvuutena metsäkoneyrittäjillä – aliyrittäjät ahtaalla

Yrityksen koko ja kannattavuus kulkevat usein käsi kädessä. Monilla pienillä metsäkoneyrityksillä menee heikosti, vaikka niiden joukossa on myös hyvin menestyviä. Suurimmillakin yrityksillä sijoitetun pääoman tuotto on yleensä korkeintaan tyydyttävällä tasolla, pienemmillä se on välttävä tai jopa heikko. Nämä asiat selviävät Luken tutkimuksesta, jossa haastateltiin itä- ja pohjoissuomalaisia metsäkoneyrittäjiä ja selvitettiin heidän omistamiensa osakeyhtiöiden taloudellista tilaa julkisen tilinpäätösaineiston avulla. Yritykset jaettiin kolmeen kokoluokkaan vuosien 2012 – 2016 mediaaniliikevaihdon mukaan: Pienet Keskisuuret …

Koneellisessa hakkuussa tuottavuusharppaus

Luonnonvarakeskuksen tiedote 16.5.2019 Koneellisen hakkuun tuottavuus on kohentunut 1990-luvun alkuun verrattuna huomattavasti. Harvennushakkuilla tuottavuus on kasvanut päätehakkuita enemmän. Tämä käy ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksesta, joka perustuu vuosina 2014–2017 kerättyyn hakkuukonekonedataan. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa korjuuolosuhteita, koneiden ajankäytön rakennetta, hakkuun tuottavuutta ja polttoaineen kulutusta. Hakkuutähteiden kasaaminen alentaa tuottavuutta Hakkuutähteen prosessointi kasoihin myöhempää keruuta varten alensi tuottavuutta noin kymmenellä prosentilla.  Työskentelytavan mukauttaminen hakkuutähteen talteenottoa varten alensi tehotuntituottavuutta kuusivaltaisilla avohakkuilla noin kymmenellä prosentilla. …

Konedatan käyttö vaatii vähän mutta antaa paljon

Tuottavuuden seuranta on myös henkilöstön etu, sanoo sotkamolainen metsäkoneyrittäjä Asko Piirainen. Sotkamolainen metsäkoneyrittäjä Asko Piirainen aloittaa aamunsa toimistolla aina samalla tavalla. – Otan pilvestä sinne tulleet työmaat, laitan niihin omat lisäykseni ja pistän järjestelmään, Metsäurakointi Piirainen Oy:n toimitusjohtaja kuvailee. Seurannassa on metsäkoneiden automaattisesti keräämä konedata eli tieto muun muassa puunkorjuun ajankäytöstä, puun määrästä ja laadusta sekä olosuhteista. – Olen tehnyt tätä seurantaa jo 20 vuotta. Minusta se on äärimmäisen tärkeä …

FOBIA Irlannissa: mitä uutta hanke voi tuoda Irlannin kehittyvälle metsätaloudelle?

FOBIA-hankkeen projektiryhmä kokoontui  helmikuussa Waterfordissa, jossa se tapasi  Irlannin sidosryhmien edustajia. Projektin tulosten esittelyn lisäksi keskustelimme metsäkoneyrittämisen pelikentästä ja projektiin liittyvistä odotuksista. William Houlihan, metsäkoneyrittäjä 30 vuoden kokemuksella, kertoi yrittäjien ongelmista. Sopimukset ovat lyhytaikaisia, rahoituksen saanti investointeihin on vaikeaa ja uusien yritysten aloituskynnys on korkea. Pienten yritysten kannattavuus on heikko, eivätkä ne menesty suurten asiakkaiden tarjouskilpailuissa. Toisaalta suorat neuvottelut uusien asiakkaiden, yksityisten metsänomistajien, kanssa ovat lisääntyneet, ja heidän asiantuntemuksessaan on …

Vie mennessäs, tuo tullessas -sanonta pätee myös puunkorjuussa

Pohjois-Karjalassa kehitetty metsäkoneenkuljettajien osaamiskartoitus antaa välineitä metsäkoneenkuljettajien työn kehittämiseen. Aiheesta opinnäytetyötään tekevä Jooseppi Haasala uskoo, että työjärjestykseen panostamalla myös tuottavuus kasvaa. Metsäkoneenkuljettaja tekee työtään yksin. Se vaatii oma-aloitteisuutta ja kykyä toimia vaihtelevissa olosuhteissa ja tilanteissa. Samalla työhön saattaa pinttyä tapoja, joista voi olla jopa haittaa. – Kun tullaan työelämään, niin helposti opetellaan tekemään niin kuin sen toisen vuoron kuljettaja tekee. Herkästi opitaan vääriä tai ei niin hyviä tapoja, sanoo kymmenen …

Metsäkonedata vajaakäytössä – hyötyjä saatavissa erityisesti liiketoiminnan johtamisessa

Tiedote Luonnonvarakeskukselta ja TTS Työtehoseuralta 1.2.2019 Suomessa toimivista metsäkoneyrittäjistä lähes kolmasosa ei pidä metsäkoneen keräämää dataa tärkeänä liiketoiminnassaan, selviää TTS Työtehoseuran toteuttamassa kyselyssä, joka on osa Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimaa FOBIA-hanketta. Hankkeessa kehitetään Suomen, Ruotsin, Skotlannin ja Irlannin syrjäseuduilla toimivien metsäpalveluyritysten liiketoimintaosaamista. Konedata tarkoittaa metsäkoneiden puunkorjuusta tuottamaa tietoa, joka käsittää esimerkiksi ajankäyttöä, puutavaran määrää ja laatua sekä olosuhteita ja sijaintia kuvaavia tietoja. Konedata hyödyttää sekä metsäkoneen ohjaamossa että sen ulkopuolella. Kuva: …