Waterford Institute of Technology vastaa FOBIA-projektin toteutuksesta Irlannissa. WIT on tutkinut aikaisemmin erilaisia puunkorjuumenetelmiä ja -järjestelmisä, esimerkiksi hakkuutähteen paalausta, kantojen nostoa sekä ainespuun korjuuta. FOBIA-hankkeen avulla siirretään muiden partnereiden osaamista Irlannin metsäpalveluyritysten käyttöön.

Tällä hetkellä WIT kerää Irlannissa toimivista yrittäjistä tietoja, joita käytetään koulutusmateriaalien ja digitaalisten työkalujen kehittämiseen. Niillä on tarkoitus parantaa metsäkoneurakoitsijoiden liiketoimintaosaamista. WIT testauttaa näitä työkaluja, järjestää työpajoja ja koulutustapahtumia sekä kerää palautetta työkalujen soveltuvuudesta Irlannissa.

WIT ja Luke tekevät yhteistyötä myös metsäkonetiedon hyödyntämisen parissa. Metsäkoneet keräävät runsaasti StanforD-standardiin perustuvaa tietoa, mutta yrittäjillä ei ole usein aikaa perehtyä siihen yksityiskohtaisesti. Luken kehittämillä työkaluilla voidaan auttaa urakoitsijoita tutustumaan koneidensa tuottamaan dataan ja hyödyntämään sitä.

Lisätietoja:

Enda Coates
0863549235
ecoates@wit.ie