FOBIA on EU:n Northern Periphery and Arctic Programmen (NPA) rahoittama projekti, jossa kehitetään metsäkoneyritysten ja muiden metsätalouden palveluntuottajien liiketoimintaosaamista Suomen, Ruotsin, Skotlannin ja Irlannin ohjelma-alueilla. Projektia koordinoi Luonnonvarakeskus, ja muita partnereita ovat Työtehoseura ry, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Tietohippu Oy, Ruotsin maatalousyliopisto, Skogsentreprenörerna (SE), Inverness College-UHI ja Waterford Institute. Lisäksi mukana on 11 liitännäispartneria.

Biotalous rakentuu Suomessa ja Ruotsissa pitkälti metsäteollisuuden varaan, mutta metsäsektorin merkitys kasvaa myös Skotlannissa ja Irlannissa. Kun metsäteollisuuden tuotantovolyymi kasvaa, tarvitaan lisää kapasiteettia puunhankintaan ja muihin metsätalouden palveluihin. Irlannin ohjelma-alueilla hakkuiden ennustetaan kaksinkertaistuvan lähimmän kymmenen vuoden aikana, ja Skotlannissakin arvioitu lisäys on noin 30 prosenttia. Suomen ja Ruotsin ohjelma-alueilla puun hakkuu ja metsäkuljetus työllistävät suoraan noin 10 000 ihmistä.

Metsäkoneyritysten ja muiden metsätalouden palveluntuottajien rooli on jäänyt vähälle huomiolle biotaloushuumassa. Niiden palvelut ovat elintärkeä osa arvoketjua, ja lisäksi ne ovat merkittäviä työllistäjiä erityisesti syrjäseuduilla, joilla toimeentulovaihtoehtoja on vähän. Metsäkoneyritysten koko on kasvanut erityisesti Suomessa, jossa tyypillisellä yrityksellä on useita koneketjuja. Puunkorjuun lisäksi ne tuottavat monia muita palveluita, jotka olivat aikaisemmin metsäteollisuuden puunhankintaorganisaatioiden vastuulla. Töiden saanti perustuu useimmiten tarjouskilpailuun, joten yrittäjiltä vaaditaan monipuolista liiketoimintaosaamista. Tälle yrittäjäkunnalle räätälöityä koulutusta ei ole juuri tarjolla tai siihen osallistuminen on vaikeaa ajanpuutteen ja pitkien välimatkojen takia. Kannattava yritys voi tarjota työtä ja toimeentuloa alueellaan pitkäjänteisesti. Menestyvä palveluntuottaja on myös asiakkaan etu, sillä se pystyy tuottamaan korkealaatuisia palveluita kestävästi ja tehokkaasti.

FOBIA:ssa tehdään tunnetuksi menestyksekkäitä liiketoimintamalleja, kehitetään käytännön työkaluja työn tuottavuuden lisäämiseen ja kannattavuuden seurantaan yhdessä yrittäjien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, unohtamatta yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvointia. Projektin tulokset paketoidaan koulutuskokonaisuuksiksi, joita metsäkoneryittäjät ja muut metsäalan palveluntuottajat voivat hyödyntää ajasta ja paikasta riippumatta. Kerromme projektin kuulumisista ja tuloksista uutiskirjeissä, joita julkaisemme kaksi vuodessa. Tilaa uutiskirje sähköpostiisi!