Metsäkoneyrittäjien liiketoimintaosaamisen kehittäminen sai uutta potkua, kun kolmivuotinen FOBIA-hanke käynnistyi kesäkuun alussa. EU:n Northern Periphery and Arctic Programmen rahoittama hanke tähtää metsäkoneyritysten ja muiden metsätaloutta palvelevien yritysten kilpailukyvyn parantamiseen.

Hämeenlinnassa pidetyssä käynnistyskokouksessa käytiin läpi projektin tavoitteita ja käytännön toimenpiteitä. Lisäksi projektin jäsenillä oli mahdollisuus tutustua pehmeän maan puunkorjuuseen.

Metsäkonepalvelu Oy:n operaatioesimies Teemu Tolppa valotti osallistujille myös metsäkoneyritysten haastavaa markkinatilannetta Suomessa. Vaikka puun kysyntä on lisääntymässä, markkinoilla on edelleen liikaa konekapasiteettia.

”Asiakasyritysten vaatimukset ovat myös kasvaneet. Pelkkä puunkorjuu ei enää riitä, vaan palveluntuottajalta vaaditaan johtajuutta ja uudenlaisia taitoja. Myös korjuun tehokkuus ja tarve uusille korjuumenetelmille korostuu”, Tolppa sanoo.

Lisää tehokkuutta

Projektin koordinoija Paula Jylhä Luonnonvarakeskuksesta on tyytyväinen projektin käynnistyskokouksen antiin.

”Kokous ja korjuuyrittäjän näkemykset vahvistivat, että projektille on selkeä tarve. Koulutuksissa hyödynnetään erilaisia sähköisiä alustoja, joten yrittäjät voivat kehittää osaamistaan ajasta ja paikasta riippumatta.”

Koulutuskokonaisuuksien lisäksi FOBIA-projektissa tuotetaan esimerkiksi työkaluja yritysten toiminnallisen tehokkuuden parantamiseen. Yksityiskohtainen toimintasuunnitelma valmistuu syksyyn mennessä.

Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa hankkeessa on mukana partnereita Suomen lisäksi Ruotsista, Skotlannista ja Irlannista. Lisäksi liitännäisjäsenenä on mm. Koneyrittäjien liitto ry, metsäkonevalmistajia sekä muita metsätalouden ja metsäteollisuuden sidosryhmiä tuomassa omaa näkemystään projektin suuntaamiseen. Katso kaikki jäsenyritykset täältä.

Projektiryhmällä oli mahdollisuus tutustua pehmeän maan puunkorjuuseen. Kuva: Paula Jylhä.