Puunjalostuslaitteiden viennistä Venäjälle perittävät tullimaksut voivat nousta lähiaikoina, kirjoittaa Rossjskaja gazeta. Ensimmäinen varapääministeri Viktor Zubkov on varma, että venäläiset koneenrakentajat pystyisivät tekemään hyvälaatuisia puunjalostuslaitteita. Kun laitteita tuodaan maahan, kotimaiset koneenrakentajat eivät kehity. Tullien korottaminen ei kuitenkaan koske niitä tuotteita, joiden kaltaisia ei Venäjällä tuoteta.

Pietarissa kesällä pidetyssä metsäsektorin kehittämisneuvoston kokouksessa Zubkov sanoi, että tuontikoneita käytetään Venäjän puunjalostuksessa valtavasti. Hän ilmoitti teollisuus- ja kauppaministeriön alkavan nyt aktiivisesti valmistella pelisääntöjä kotimaisen tuotannon kehittämiseksi. Tässä yhteydessä tulee esille mm. puunjalostuslaitteiden tullimaksujen korotus, jota käsitellään ulkomaankaupan ja tullitariffipolitiikan komission kokouksessa.

Zubkov ilmoitti myös, että metsäalan oppilaitosverkoston optimoimiseksi perustetaan kaksi tutkimuksen ja koulutuksen innovaatioyksikköä, jotka tulevat Moskovan metsäyliopistoon ja Pietarin metsäteknilliseen akatemiaan. Näiden kahden korkeakoulun rehtorit nostivat kokouksessa esille metsäalan henkilöstökysymyksen. Korkeakouluista valmistuu vuosittain noin 6 000 metsäasiantuntijaa ja keskiasteen oppilaitoksista noin 16 000. Moskovan metsäyliopiston rehtorin Viktor Sanajevin mukaan koulutettuja työntekijöitä kuitenkin riittää metsäalalle juuri ja juuri. Pietarin metsäteknillisen akatemian rehtori Andrei Selihovkin mukaan metsäalalle valmistuneista jää vain 35 – 40 prosenttia. Ongelman ratkaisemiseksi kokousväki pitää tärkeänä laajentaa keskinäisten ja kolmikantasopimusten käytäntöä metsäasiantuntijoiden koulutuksen tehostamiseksi.

Lähde: Rossijskaja gazeta nro 4960 (136), 27.7.2009