Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Adam Smith Instituutti järjesti Moskovassa 01.- 02.07 kansainvälisen konferenssin ”Korporaatioiden valtaukset Venäjällä”. Vuonna 2002 Venäjällä tapahtui 1870 yritysvaltausta, joista 76 % oli ns. vihamielisiä valtauksia. Valtauksia tapahtuu lähes kaikilla aloilla vaikka viime aikoina metsäteollisuus on ollut eniten esillä. Ns. vihamielisten valtausten päämenetelmiä ovat: laiton konkurssi, laittomien rinnakkaisten yritysten hallintoelinten perustaminen sekä laittomat oikeusprosessit.

On todennäköistä että ongelmaa ei pystytä poistamaan nopeasti. ”Administratiivisen resurssin” käyttö yritysten välisessä kilpailussa on niin monimuotoinen ja syvälle koko yhteiskuntaan juurtunut käytäntö, että sen poistaminen tai edes käytön vähentäminen vaatii aikaa ja yleisen ajattelutavan muutosta.

Yritysvaltaukset 090703