Venäjän ympäristönsuojeluviraston uudeksi päälliköksi on valittu Vitali Karaganov, joka tulee vastaamaan viraston yleisestä johdosta sekä toiminnan koordinoinnista muiden luonnonvaraministeriön alaisten virastojen (mm. metsävirasto) kanssa ympäristönsuojelua koskevissa kysymyksissä. Karaganovin lisäksi työhön osallistuvat Kirill Jankov ja Maksim Jakovenko.

Samaan aikaan on käynnistynyt sarja toimia, joilla pyritään uudistamaan ympäristönsuojelua. Kaikki luonnonvaraministeriön alaiset virastot on velvoitettu toimialansa puitteissa edesauttamaan ympäristönsuojelua. Lisäksi luonnonkäyttöä valvovalle virastolle on annettu tehtäväksi laatia suunnitelma, jolla saadaan federaation ja aluetason toimielinten välinen yhteistyö toimivaksi ympäristölainsäädännön valvonnassa.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu