Venäläiset luonnonsuojelijat yhdessä ulkomaisten kollegojensa kansa ovat esittäneet vetoomuksen Primorskin alueella toimivan Trenejlesin FSC-sertifiointiaikeista, kirjoittaa Lesnye Novosti. Vetoomus on tulos Primorskin alueelle suuntautuneesta kaksiviikkoisesta vierailusta, jonka aikana vetoomuksen laatijat tapasivat paikallisväestöä, seudun luonnonsuojelijoita sekä Ternejlesin edustajia.

Vetoomuksessa ilmaistaan huoli FSC-sertifiointijärjestelmän luotettavuuden vaarantumisesta. Primorskin Krasnoarmeiskin alueella on nimittäin havaittu paljon laittomia hakkuita. Ternejles on tehnyt paikallisten yhdyskuntien kanssa sopimuksia, joilla asukkaat antavat suostumuksensa puunkorjuutoiminnan harjoittamiseen alueella. Osa paikallisista on kuitenkin sitä mieltä, että heitä on petetty, koska heitä ei ole informoitu riittävästi. Suurin huoli on siitä, että perinteisten metsästys-, marjastus- ja sienestysalueiden suojelustatus jää epäselväksi. Noiden alueiden hakkuita vastustetaan jyrkästi, koska hakkuutoiminta uhkaa mm. riistapopulaatioita. Näin ollen suurin osa sertifioitavista metsistä on omistusoikeuden kannalta kiistanalaisia.

Ternejlesin suunnitelmiin kuuluu saada FSC-sertifikaatti teollisten hakkuiden tekemiseen tiettömällä alueella, jolla sijaitsevat Primorskin alueen viimeiset luonnontilaiset metsät ja joilla on paljon harvinaisia eläinlajeja. Myös alueen kalastuselinkeinon katsotaan olevan vaarassa.

Ternejlesin hakkuutoiminnan pelätään johtavan kansainväliseen skandaaliin. Hakkuita tehdään mm. kansallispuistoksi varatulla alueella. Ternejles ei tunnusta hakkuumoratoriota, yrittää kaikin tavoin mitätöidä alueen luonnonsuojelullisen merkityksen eikä ole esittänyt harvinaisten ja uhanalaisten lajien suojelusuunnitelmaa.

Vetoomus on lähetetty myös sertifiointiorganisaatioon SGS Qualiforiin ja parhaillaan valmistellaan FSC-proseduurin vaatimaa muodollista valitusta lisäinformaatiota keräämällä.

Lähde: Forest.ru

Lisätietoa: Pertti Veijolan muistio 1.6.2004