Uuteen metsälakiin tehdyt korjaukset ovat herättäneet arvostelua ympäristöjärjestöjen piirissä. Samoin yleinen ympäristöpolitiikka saa osakseen kärkevää kritiikkiä.

Venäjän WWF:n mukaan uuden metsälain korjaukset uhkaavat arvokkaita metsiä hävittämisellä. Laki on WWF:n edustajien mukaan suunnattu tiettyjen omaa etuaan tavoittelevien ryhmien oikeuksien suojaksi, eikä se vastaa valtion intressejä, ei ratkaise metsätalouden ongelmia ja rajoittaa yksittäisen kansalaisen oikeuksia. WWF:n edustajien mukaan ennätysajassa hyväksytty uusi laki laajentaa metsien yksityistämisen mahdollisuuksia ja mahdollistaa metsämaan ottamisen muuhun kuin metsätalouskäyttöön ilman korvauksia.

Presidentti Putin vahvisti allekirjoituksellaan lain metsälain korjauksista ja täydennyksistä 10. joulukuuta 2003.

Myös länsimaiset ympäristöjärjestöt ovat ilmaisseet huolensa Kremin päätöksestä myydä osan valtion metsäomaisuudesta yksityisille yrityksille (yhteensä 843 milj. ha). Maiden myynnistä arvioidaan saatavan noin 164 mrd. dollaria. Myyminen yksityisille tulee oletetusti lisäämään hakkuita ja tämä voi järjestöjen mukaan johtaa ekologiseen kriisiin.

Kerzhenskin luonnonpuiston johtaja Elena Korshunova arvostelee avoimessa, presidentti Putinille osoitetussa kirjeessään kovin sanoin valtion nykyistä ympäristöpolitiikkaa. Luonnonvaraministeriön korkeimman poliittisen johdon ammattitaidottomuus herätti Korshunovan mukaan alussa hilpeyttä, sitten kauhistusta ja lopulta voimattomuutta ja välinpitämättömyyttä niissä, jotka ovat omistaneet elämänsä luonnonsuojelulle. Luonnonpuistojen todellinen hallinto on Korshunovan mukaan siirtynyt ammattilaisten käsistä ihmisille, jotka eivät ymmärrä ympäristönsuojelusta mitään.

Lähde: RosBiznesKonsalting