WWF, Greenpeace ja Fern sekä yli seitsemänkymmentä eurooppalaisilla puutuotemarkkinoilla toimivaa yritystä ovat julkistaneet yhteisen julkilausuman laittoman puun ja puutuotteiden tuonnin kieltämiseksi EU:n alueelle, tiedottaa Suomen WWF. Julkilausuma esitettiin Euroopan parlamentissa laittomia hakkuita ja niihin liittyvää hallintoa ja kauppaa käsittelevässä konferenssissa.

WWF vetoaa myös suomalaisiin metsäyrityksiin, jotta ne antavat tukensa EU:n esittämille toimille laittoman puukaupan torjumiseksi.

Lue lisää: Suomen WWF