Elokuun lopulla Petroskoissa pidetyssä alueellisen metsänkäytön seminaarissa esiteltiin metsänkäytön organisointia OAO Ladenson vuokrametsissä sekä tavoitetalouden toteuttamista Segezhan sellu- ja paperitehtaan vuokrametsissä (ks. uutinen ”Segezhan sellu- ja paperitehtaalle nopeutetun viljelyn pilotti”), tiedottaa karjalainen luonnonsuojelujärjestö SPOK.

Seminaariin osallistui korkean tason virkamiehiä sekä alue- että federaatiotasolta, tiedemiehiä, teollisuuden edustajia ja ympäristöjärjestöjen edustajia. Tarkoituksena oli esitellä osallistujille kokeellisia kasvatushakkuita Ladenson metsissä sekä tarkastella mahdollisuutta perustaa toinen intensiivisen metsänkäytön eli tavoitetalouden pilottiprojekti Segezhan tehtaan vuokrametsiin.

SPOKin mukaan Ladenson metsien kasvatushakkuut olivat tavallisia, hyvin toteutettuja harvennuksia, mutta mitään uutta ja kokeellista niissä ei ollut. Syynä tähän oli alueellisten metsäviranomaisten haluttomuus joustaa metsänkäytön säännöissä. Myös Segezhan tavoitetalouden esittelyn jälkeen kävi ilmeiseksi, että Karjalan metsien ”isännät” eivät ole tukeneet tätäkään koetta yli vuoteen.

Venäjän metsätalouden muutokset vaativat uudenlaisia ratkaisuja ja aluetasolla voitaisiin vaikuttaa juuri paikallisiin metsänkäytön sääntöihin. Jää nähtäväksi, johtavatko moskovalaisen päällikön seminaarissa osoittamat epäkohdat ja niiden ratkaisumahdollisuudet nyt metsäviranomaisten rakentavaan toimintaan Karjalassa, kirjoittaa SPOK.

Lähde: SPOK