Karjalan hallituksen arvion mukaan metsänvuokrausta koskeva ohjelma on onnistunut, kertoo Interfax Karjalan tasavallan internetsivuilla. Valtionomaisuusministeri Sergei Denisov toteaa, että vuoden 2004 yhdeksän kuukauden aikana metsäteollisuustuotanto on kasvanut 13 % ja raakapuun vienti vähentynyt 11 %. Tulokset on saavutettu pitkäaikaisella metsänvuokrauksella, jonka edellytyksenä on investoinnit puun jatkojalostukseen. Tämän vuoden aikana investointien suuruus on noin 5 miljardia ruplaa ja ensi vuonna niiden odotetaan olevan 9 miljardia ruplaa.

Tällä hetkellä Karjalassa on annettu 49 vuodeksi vuokralle 5,7 milj. kuutiota metsävaroja koko 9 milj. m³ hakkuusuunnitteesta. Ensi vuonna suunnitellaan annettavaksi pitkäaikaiselle vuokralle vielä 1,5 milj.m³ metsävaroja.

Lähde: Karjalan tasavallan internetsivut