Pietarissa pidetään tällä viikolla laittoman puukaupan vastainen Euroopan ja Pohjois-Aasian maiden välinen ministerikonferenssi, joka kuuluu ns. ENA FLEG-prosessiin. FLEG-prosessilla tarkoitetaan hallitustenvälisiä ohjelmia, joilla pyritään sopimuksiin laittomien hakkuiden ja alkuperältään laittoman puutavaran kaupan vastaisten yhteistoimien lisäämiseksi. Pietarissa tänään alkavan konferenssin tavoitteena on hyväksyä ENA FLEG-prosessin toimenpidejulistus ja toimintasuunnitelma.

Ministerikonferenssiin kynnyksellä WWF julkaisi tänään Pietarissa raportin ”Failing the Forests – Europe’s illegal timber trade”. Raportin mukaan EU-maihin tuodaan vuosittain 20 milj. m3 laitonta puuta. Eniten puuta tuodaan WWF:n mukaan Venäjältä ja Baltiasta (13 milj. m3). Raportti arvioi Suomen, Ruotsin ja Iso-Britannian olevan suurimpia laittoman puun tuojamaita Euroopassa.

Lähde: WWF