WWF on julkaissut raportin laittomista hakkuista Baltian maissa ja Venäjällä. Raportin mukaan laittomat hakkuut ovat merkittävä ongelma ja WWF vaatii EU:lta pikaisia toimia uusissa jäsenmaissa hakkuiden kuriin saattamiseksi. Erityisesti on kehitettävä metsähallintoa ja tehostettava valvontaa. Lisäksi on tuettava kestävää metsätaloutta sekä kansallisia suojelusuunnitelmia, joissa voidaan hyödyntää mm. WWF: n ja BirdLifen tekemää kartoitusta Baltian arvokkaista metsistä (www.balticforestmapping.net).

Raportin mukaan voidaan olettaa, että Baltian maiden EU-jäsenyyden myötä laittoman puun tuonti mm. Luoteis-Venäjältä lisääntyy. Puuta voidaan tuoda EU:n alueelle uusien jäsenvaltioiden kautta, joissa valvonta on erittäin puutteellista. Erityisesti Venäjän itäosissa, mutta myös Luoteis-Venäjällä laittomat hakkuut ovat yleinen ja monisäikeinen ongelma. WWF vaatii EU:lta pikaisia neuvotteluja Venäjän kanssa EU:n laittomien hakkuiden toimintasuunnitelman (FLEGT) toteuttamisesta Venäjällä. Ensimmäisenä askeleena on tarkoitus luoda vapaaehtoinen lupajärjestelmä puutavaran laillisuuden toteamiseksi. Lisäksi on selvitettävä eri toimenpiteiden tehokkuutta ja päätettävä sen perusteella niiden käyttöönotosta.

WWF:n raportti ”The Features of Illegal Logging and Related Trade in the Baltic Region” käsittelee laittomia hakkuita Itä-Euroopassa sekä niihin johtavia syitä, joita ovat mm. valvonnan puute, laittomia hakkuita suosivat markkinat sekä Baltian maiden vaikea sosio-ekonominen tilanne. Raportin rahoittaja on Pohjoismainen ministerineuvosto ja valvoja Tanskan metsä- ja luonnonsuojeluhallitus.

Lähde: WWF
Lataa raportti WWF:n sivuilta