WWF julkaisi oppaan ulkomaalaisille yrityksille tarkoitetun oppaan venäläistä alkuperää olevan puutavaran alkuperän määrittämiseen. 100-sivuinen opaskirja sisältää tietopaketin laittomista hakkuista ja niihin liittyvästä puutavarankierrosta Venäjällä. Kirja pyrkii antamaan lukijalle valmiudet tunnistaa laiton puutavara ja estää sen pääsy omaan hankintaketjuunsa. Opas on osa WWF:n Keep it Legal -julkaisusarjaa, ja siitä on saatavissa sekä englannin että Venäjän kieliset versiot.

Lähde:
Drevesina.com