Venäjän Duuman valmistelee muutosta suojelualuelakiin. Lakiluonnos, joka menee toiseen käsittelyyn helmikuussa 2010, on herättänyt vastustusta luonnonsuojelupiireissä. WWF on jo yli vuoden ollut mukana suojelualuelainsäädännön muutosten valmistelussa ja esittänyt analyysin suojelulaeista ja saanut parannusehdotuksilleen kannatusta suurimmalta osalta ministeriöitä ja laitoksia. Duuman nyt valmistelemasta on kuitenkin jätetty pois useita Venäjän luonnonvaraministeriön hyväksymiä kohtia.

Venäjän WWF lähetti Duuman luonnonvara-, luonnonkäyttö- ja ekologiakomitean puheenjohtajalle kirjeen, jossa se ilmoitti vastustavansa lakaimuutosta. Kirjeessään WWF kiinnittää Komitean huomion lakiluonnoksen niihin kohtiin, joiden hyväksyminen huonontaa Venäjän vuosikymmenien aikana luotua suojelualuejärjestelmää. Haitallisimpia ovat WWF:n mukaan ne muutosehdotukset, joilla lopetettaisiin käsite ”paikalliset suojelualueet”. Lakiluonnoksessa esitetyt muutokset saattavat WWF:n mukaan johtaa jopa 807 paikallisen suojelualueen lakkauttamiseen Venäjällä.

Viiden viimeisen vuoden aikana paikallisten suojelualueiden määrä on kasvanut 30 %, sanoo Venäjän WWF:n luonnonsuojelupolitiikan johtaja Jevgeni Schwartz. Hän kertoo myös, että tendenssi kuvastaa viranomaisten pyrkimystä kompensoida luonnonsuojelullisesti tärkeiden metsien suojelussa ilmenneitä puutteita, jotka ovat nousseet esille uuden metsälain tultua voimaan 2006. Schwartzin mukaan paikallisten suojelualueiden säilyttäminen on tärkeää, koska ne suojaavat kuntien – kaupunkien, piirien ja kylien – asukkaille tärkeitä luontokokonaisuuksia ja ekosysteemejä.

Lähde:

WWF Russia