EU-komissio julkaisi vuonna 2003 laittomia hakkuita käsittelevän ohjelmaehdotuksen (FLEGT-ohjelma), joka sisältää toimenpide-ehdotuksia laittomien hakkuiden ja niihin liittyvän puukaupan torjumiseksi. Vapaaehtoisessa lupajärjestelmässä EU:n kumppanimaat varmentaisivat EU:n valvonnassa vientipuun alkuperän laillisuuden.

WWF on vertaillut 19 EU-maan toimia laittomien hakkuiden torjumiseksi. Selvityksen mukaan suurin osa EU-maista ei ole saattanut voimaan riittäviä kansallisia toimia laittomien hakkuiden ja niihin liittyvän kaupan torjumiseksi. Suomi on kuitenkin ainoa maa, joka vastustaa EU-asetusta vapaaehtoisesta tuontilupajärjestelmästä, todetaan järjestön tiedotteessa. WWF:n Suomen metsäpäällikkö Harri Karjalainen toteaa: ”Vastustus lisenssijärjestelmää kohtaan on leimannut Suomen FLEGT-jarruksi. Suomen kanta on erittäin tärkeä, sillä metsäteollisuutemme tuo yhä enemmän raakapuuta Luoteis-Venäjältä…”

Lähde:Suomen WWF:n tiedote

WWF:n vertailu EU-maiden toimista laittomien hakkuiden torjumiseksi: www.panda.org/barometer

Suomenkieliset FLEGT-dokumentit on ladattavissa EU:n sivuilta:
FLEGT-toimintasuunnitelma
Ehdotus FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta